Z průzkumu společnosti SC&C dále vyplývá, že pro 89 procent Čechů je banka subjektem, o kterém si lidé myslí, že nejlépe zabezpečuje před zneužitím osobních dat o financích.

ČBA si nechala průzkum vypracovat v souvislosti s novou směrnicí EU o platebním styku. Ta od ledna 2018 vytvoří jednotný integrovaný trh pro platební služby. Banky například ztratí monopol na aplikace k bankovním službám. V praxi bude moci například vývojářské studio navrhnout aplikaci a propojit ji s bankovním účtem klienta. Takoví poskytovatelé, ale budou muset být evidováni Českou národní bankou.

Norma se dotkne i ochrany osobních údajů. Spotřebitel totiž při online platebním styku bez platební karty bude moci udělit poskytovateli platebních služeb souhlas s užíváním svých osobních údajů. Tím mu ale umožní získat informace o svých účtech od jeho banky.

"I přesto, že banky investují do zabezpečení dat klientů nemalé částky, nedokážou ovlivnit to, co se s daty bude dít po jejich zpřístupnění podle pravidel daných novým zákonem o platebním styku. Proto ČBA apeluje na dopracování všech jejich bezpečnostních aspektů," uvedl odborník ČBA na bezpečnost Tomáš Hládek. Dnes totiž mají banky například ve smluvních podmínkách ustanovení, že klient své přihlašovací údaje nesmí poskytnout. Dle nové směrnice ale poskytovatel platebních služeb pouze klientově bance bude muset prokázat, že má souhlas daného klienta. "Ale mezi ním a bankou nebude smluvní vztah," upozornil Hládek.

Zároveň se podle průzkumu 86 procent respondentů domnívá, že největší riziko hrozí při zadávání údajů přes nezabezpečenou internetovou stránku u obchodníků. Na 70 procent pak považuje za riziko internetovou komunikaci s nebankovními společnostmi. Za nejbezpečnější způsob považují osobní jednání na úřadech a na pobočkách bank.

"Naprostá většina spoluobčanů v průzkumu deklaruje, že je pro ně bezpečnost a ochrana údajů důležitá. Je ale důležité, aby se v souladu s touto myšlenkou chovali i v reálném životě. Je na každém z nás, aby dodržoval pravidla bezpečného chování v online prostředí a s citlivými údaji, mezi které patří přístupové údaje a hesla k internetovému bankovnictví, nakládal nanejvýš obezřetně," uvedl Hládek.

"Jak vyplývá z výsledků praktických zkoušek, přes 28 procent Čechů má mizivé znalosti v právní ochraně osobních údajů a téměř stejné množství se neumí bezpečně chovat na internetu. Neuvěřitelných 42 procent uživatelů internetu ani neumí nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby maximálně ztížili možnost napadení svého počítače a odcizení osobních údajů či jiných informací," uvedl manažer mezinárodního projektu digitální gramotnosti nadace ECDL pro ČR Jiří Chábera.