Aktuality a zajímavosti

Aktuality a zajímavosti

18. října 2019

Dvě třetiny pracujících používají IT

Počítač v práci používá 56 % pracujících, přičemž intenzita práce s IT závisí hlavně na dosaženém vzdělání. Osoby s vyšším vzděláním si častěji rozšiřují svoje počítačové dovednosti. Podrobnější informace najdete v měsíčníku Českého statistického úřadu.
18. října 2019

Pracovní trh si žádá digitálně gramotné zaměstnance

Aby člověk žijící v 21. století mohl vykonávat některé aktivity rychle a efektivně, je potřeba, aby byl digitálně gramotný. Díky osvojení této dovednosti mu je umožněno nakupovat online z domova, spravovat finance přes internet nebo komunikovat s úřady, aniž by musel stát dlouhé fronty. Usnadňuje to čas a většinou i peníze. Je ale potřeba být digitálně gramotný i v zaměstnání? Bližší odpovědi na otázku "Co byste měli na počítači u​​mět, abyste se uplatnili na trhu práce"najdete na PortáluDigi.
11. října 2019
Přednášky o digitálních dovednostech, konceptu ECDL a potřebách trhu práce pro studenty a studentky VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom v Litoměřicích byly trochu jiné, než je běžné na podobných školách. Zájem, vnitřní kultura i tvůrčí atmosféra v této soukromé škole bylo něco, co se nedalo přehlédnout. Učitelé a učitelky i vedení školy vědí, co chtějí a kam směřují. A vypadalo to, že to vědí i jejich studenti a studentky! Bylo nám potěšením a věříme, že systémové využívání mezinárodního konceptu ECDL / ICDL napříč vyučovanými obory bude nadále pomáhat jak škole, tak sympatickým mladým lidem, pro které se tato škola stala tou vyvolenou.
8. října 2019
Již dva maturitní obory VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice mají ve svých ŠVP zahrnuté nejen odpovídající ECDL sylaby, ale také plnohodnotné ECDL zkoušky z řady modulů. Počet digitálně kvalifikovaných studentů, kteří opustí tuto oborově pestrou školu s mezinárodně platným ECDL certifikátem v ruce neustále narůstá.
2. října 2019
Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí zorganizovala pro učitele informatických předmětů diskuzi u kulatého stolu na téma systémového využívání konceptu ECDL / ICDL ve výuce ICT. Podle reakcí přítomných učitelů se zdá, že se tato moravská škola brzy začlení do komunity tisíců škol po celém světě, které to s výukou přenositelných digitálních kompetencí podle mezinárodních standardů myslí vážně. Rovněž ředitel školy ví, v čem spočívá smysl a přínos mezinárodního konceptu ECDL pro dnešní mladou generaci.
30. září 2019
Více než 100 informatických a odborných společností z celého světa přijalo vzdělávací profil s názvem „Compute & Code“ jako standard pro žáky a studenty středních, technicky orientovaných škol. V ČR je již nyní možné skládat tři ze čtyř mezinárodně platných ECDL zkoušek, které jsou součástí tohoto profilu digitálních kompetencí. Bližší informace najdete zde.
19. září 2019
Aktuální verze Informačních letáků (QRG) programů ECDL / ICDL Core, ECDL / ICDL Advanced již včetně nově připravovaného modulu Data Analytics. Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek. Letáky (QRG) jsou určeny výhradně pro osoby registrované k ECDL zkouškám.
18. září 2019
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Jde o starší verzi letáků, ovšem již s informacemi také o atraktivních modulech Základy informatického myšlení a programování (Computing), Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education ) a Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek. Letáky (QRG) jsou určeny výhradně pro osoby registrované k ECDL zkouškám.
17. září 2019
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 16. 10. 2019 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
11. září 2019
Workshop – ECDL zkouška z modulu ECDL Computing
 • 08. 10. 2019 13:30 - 15:30
 • 16. 10. 2019 13:30 - 15:30
Srdečně zveme zájemce z řad široké veřejnosti na workshop pořádaný kanceláří ECDL - CZ v rámci CodeWeeku. Workshop je určen těm z Vás, kteří si chtějí složit mezinárodní ECDL zkoušku z modulu M16 – Computing (Základy informatického myšlení a programování). Připravili jsme pro Vás také krátkou přednášku, která Vás seznámí s principy mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL v oblasti digitálních znalostí a dovedností. Přednáška i zkouška z M16 je v rámci workshopu zdarma. Pro absolvování zkoušky musí mít zájemce platný ECDL index . Index je možné zakoupit také až na místě (cena indexu ECDL Single je 297 Kč včetně DPH). Registrace na workshop nutná, zasláním e-mailu na adresu akreditace@ecdl.cz. Workshop proběhne v sídle Kanceláře ECDL - CZ, prostory společnosti CertiCon a.s., budova The Blox– Evropská 11, Praha 6, 8. patro. Těšíme se na Vás.
8. září 2019
Díky prodloužené akreditaci, kterou MŠMT udělilo vzdělávacímu programu „Využití mezinárodního konceptu ECDL ve výuce ICT“, může každý učitel nebo učitelka získat v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) plnohodnotnou testerskou akreditaci ECDL dle vlastního výběru.
6. září 2019
Také v České republice již můžete skládat ECDL / ICDL zkoušky v prostředí Office 2019, a to v prostředí prohlížečů Firefox, Chrom, Edge a IE.
3. září 2019
Mezinárodní koncept ECDL / ICDL přináší mnoho nového a zajímavého také pro zkušené uživatele digitálních technologií, jejichž pracovní role vyžaduje efektivní používání podnikových aplikací na pokročilé úrovni. Bližší informace zde.
19. července 2019
Trh práce se vyvíjí stejně tak rychle, jak se specializují požadavky na digitální znalosti a dovednosti zaměstnanců. Koncept ECDL / ICDL přichází s novým vzdělávacím / certifikačním modulem pokročilé úrovně – Financial Spreadseets (Finanční tabulky). Zájemci o složení celosvětově platné zkoušky z tohoto modulu musí mít v České republice ještě pár týdnů strpení než zvládneme připravit zkušební úlohy v češtině. Nový modul patří do programu s názvem "ICDL Professional" a byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů digitálních technologií, jejichž pracovní role vyžaduje efektivní používání podnikových aplikací na pokročilé úrovni. Bližší informace zde.
19. července 2019
Od poloviny července 2019 je možné skládat také na území ČR mezinárodní zkoušku pro práci s prezentacemi v prostředí Impress z balíku LibreOffice 6, a to podle nejnovějších ECDL / ICDL standardů (Sylabus 6.0). Za spolupráci při lokalizaci testových úloh patří opět dík Radkovi Weisovi, učiteli informatiky ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.
8. července 2019
Nový ECDL / ICDL modul s názvem Data Analytics bude pro veřejnost uvolněn již po prázdninách. V ČR by měl být dostupný koncem roku 2019. Zájemci o mezinárodně platnou zkoušku ECDL / ICDL si budou moci prověřit své znalosti a dovednosti v oblasti analýzy dat pomocí tabulek a nástrojů pro vizualizaci. O užitečnosti není pochyb - většina rozhodnutí v obchodní sféře, zákaznickém servisu, výrobě i logistice je v dnešní době závislá na výsledcích analýzy velkých dat.
27. června 2019
Dvacítka mladíků ze Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, jedné z nejlepších akreditovaných škol ECDL v ČR, si přišla do „relax“ zóny ostravské pobočky společnosti CertiCon poslechnout něco o digitálních technologiích a o profesionálním vývoji a testování software. Někteří z nich si osobně vyzkoušeli přijímací pohovor, jiní bedlivě poslouchali zkušenosti z praxe a ti ostatní si prohlédli vývojovou laboratoř.
25. června 2019
Letní akce pro učitele
Díky podpoře společnosti CertiCon a.s. můžeme letos opět nabídnout speciální letní akci pro ty z Vás, kteří se na své škole věnují konceptu ECDL anebo o tom zatím uvažují.

V období letních prázdnin nabízíme možnost složit bezplatně ECDL zkoušky za ztížených podmínek z libovolných modulů. Můžete si tak rozšířit svoji stávající akreditaci o nové oblasti ICT a zatraktivnit tak koncept ECDL pro Vaše žáky, studenty i učitele. Podmínkou je vlastnit platný index na vybranou zkoušku (vybrané zkoušky). Akreditaci Vám rozšíříme zdarma.

Bonusem pro Vaši školu bude bezplatná akreditace testovací platformy pro odpovídající modul.

Plánované termíny testování:
 • 11.7.2019 10 h
 • 23.7.2019 10 h
 • 25.7.2019 10 h
 • 13.8.2019 10 h
 • 26.8.2019 10 h
 • 28.8.2019 12 h
Místo konání: CertiCon a.s., The Blox, Praha 6, Evropská 2758/11, 8. patro
20. června 2019
Fotky z Národního informačního semináře ECDL 2019 jsou dispozici ke stažení v přiloženém komprimovaném souboru. Stejné fotografie naleznete také na fb/ECDL.CZ.
19. června 2019
Nelehký úkol čekal 22 studentů a studentek z Chocně. Aby si mohli zjednodušit praktickou část školních maturit, museli úspěšně zvládnout deset ECDL zkoušek, včetně takových, jako jsou Web Editing, Using Databases, Image Editing nebo IT Security. Zvládli to hravě, gratulujeme. OA a SOŠ CR Choceň aktivně pomáhá ČSKI a MŠMT při přípravě pilotního ověřování principu „Uznávání ICT certifikátů u maturit“. Děkujeme za spolupráci!
13. června 2019

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni a nejzapálenějšího učitele.

Letos byla v rámci kategorie nejaktivnější škola vyhlášena dvě první místa. Ocenění získaly dvě školy: Gymnázium, Praha 4, Postupická a Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, které v období pěti měsíců uskutečnily nejvíce ECDL zkoušek. Nejlepšího umístění dosáhly školy nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), z modulu M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a modul M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing).

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka jednoznačně zvítězil Vítězslav Kříž ze Střední průmyslové školy Česká Lípa, který z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15 dosáhl průměrné úspěšnosti více než 98 %. Jako nejvšestrannější žákyně byla vyhodnocena Nela Hajzlerová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň , která s průměrnou úspěšností více než 88 % složila zkoušky rovněž z modulů M2, M3, M4, M5, M6, M7, M14 a M15.

Vítězem v kategorii nejzapálenější učitel - vedoucí testování se stal Mgr. Petr Zerzán z Delty – Střední školy ekonomie a informatiky, jako nejzapálenější učitel - hodnotitel výsledků zkoušek byl oceněn Mgr. Rudolf Naxer ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov.

ČSKI se rozhodla vyhlásit mimořádnou cenu za odvahu. Toto ocenění získal Damián Hajduk ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky, který absolvoval dvě zkoušky z pokročilého programu ECDL v rámci praktické profilové zkoušky a splnil tím dílčí zkoušku z ovládání kancelářského software na pokročilé úrovni.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru!) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

Tiskovou zprávu o výsledcích národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejzapálenějšího učitele a nejvšestrannějšího žáka či žákyni najdete na webových stránkách PR servisu České tiskové kanceláře. Tisková zpráva ke stažení v pdf zde.

23. května 2019
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 25. 6. 2019 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
20. května 2019
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín má pravděpodobně největší a nejmodernější akreditovanou testovací místnost ECDL v ČR: monitory v šuplíku, rychlé počítače a 3D myši, zvuk, projektory i klimatizace. V této místnosti uspořádalo vedení školy pro své kantory kulatý stůl na téma „Digitální kompetence a využití konceptu ECDL ve školství", přestože škola má dostatečně početný a kvalifikovaný tým učitelů. Děkujeme vedení školy za podporu mezinárodního konceptu ECDL a za organizaci akce.
10. května 2019
Z evropského na celosvětový standard digitálních kompetencí
Nadnárodní nadace ECDL Foundation představuje aktualizovanou verzi známé a široce využívané mezinárodní certifikace digitálních kompetencí a novou globální identitu ICDL,
které lépe vychází vstříc potřebám studentů, lidem na trhu práce, ale i profesionálním uživatelům po celém světě v době, kdy vývoj digitálních technologií je rychlejší než kdykoli dříve. ICDL, nové jméno celosvětového vzdělávacího a certifikačního konceptu, bude představeno dnes, 10. května 2019 v Bruselu.

Představujeme čtyři hlavní vzdělávací a certifikační programy: ICDL Digital Student, ICDL Workforce, ICDL Professional a ICDL Digital Citizen.

Tisková zpráva je ke stažení zde.
7. května 2019
Dvacet maturantů ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové se v rámci školních maturit pustilo do nelehkého úkolu. Budoucí ajťáci skládají pokročilé ECDL zkoušky dle vlastního výběru. Ředitel školy v rámci praktických profilových zkoušek zařadil jako dílčí zkoušku zkoušku z ovládání kancelářského software na pokročilé úrovni. Tuto část zkoušky lze splnit i získáním dvou certifikátů ECDL ADVANCED. Maturanti tak budou mít maturitu jednodušší a do života si k tomu odnesou velice hodnotný doklad svých pokročilých digitálních kompetencí. Na certifikát ECDL Advanced totiž dosáhne pouze 1 % lidí na světě.
25. dubna 2019
Na půdě Generálního ředitelství Úřadu práce proběhlo školení na téma digitálních kompetencí a digitální gramotnosti. Přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery bylo přítomno 14 zástupců ze všech krajských poboček ÚP z oblasti poradenství. Věříme, že je toto téma zaujalo a doufáme, že budou motivovat své kolegy v krajích a společně se postaví mnoha problémům nezaměstnaných a digitálně vyloučených osob.
17. dubna 2019
První studenti a studentky z Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko získali po měsících příprav a zkoušek kýžený ECDL certifikát, který dokládá jejich digitální kvalifikaci a připravenost pro vstup na trh práce. Není bez zajímavosti, že z celkového počtu 42 zkoušek pouze 3 nebyly na první pokus úspěšné! Klobouk dolů. Gratulujeme nejen studentům a studentkám, ale i řediteli školy a jeho kolegyním. Více na webu školy.
17. dubna 2019

Supermoderní „červená“ posluchárna v budově CIIRC ČVUT bude místem konání Národního informačního semináře ECDL 2019, který pořádá ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s. Kromě zajímavých informací a hostů se účastníci semináře 12. června setkají F2F s humanoidem jménem Pepper. Pozvánka na seminář platí pro akreditované školy, vzdělávací organizace a odbornou veřejnost. Pozor, zájemci se musí předem registrovat na info@ecdl.cz - více informací v pozvánce.

15. dubna 2019
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem se zařadila mezi akreditované školy, kde se přednášky o digitální gramotnosti a konceptu ECDL pomalu stávají tradicí. Tentokrát se přednášky účastnili všichni žáci prvních ročníků obchodní akademie i lycea.
5. dubna 2019
ZŠ TGM Milovice získala akreditaci střediska ECDL během 48 hodin a za dalších 24 hodin si již první učitelé a učitelky na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je skládat ECDL zkoušky. Vedení školy ví, že žáci a žákyně by měli umět smysluplně a efektivně používat počítače, chovat se na internetu bezpečně a nebýt jen izolováni v sociálních sítích. Gratulujeme paní ředitelce a celému týmu učitelů.
1. dubna 2019
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) se stala partnerkou Akademie digitálního managementu Olomouc. Akademie v rámci profesního studia MBA nabízí velice zajímavá a aktuální digitální témata ze všech možných úhlů pohledu. Jedna z řady zajímavých přednášek se týkala digitálních kompetencí a konceptu ECDL ve firemní praxi.
25. března 2019
Zaměstnanci krajských knihoven, kteří se sešli v Klementinu na jednání sekce vzdělávání (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky), se zájmem naslouchali přednášce o využití konceptu ECDL při vzdělávání veřejnosti, kterou uspořádal Knihovnický institut NK ČR - informační služby.
10. března 2019
Test
7. března 2019
Také Střední průmyslová škola chemická Pardubice dělá pro své studenty více než musí. Chemici a chemičky, hasiči i hasičky, celkem 150 mladých lidí ze všech prvních ročníků si včera poslechlo přednášky zaměřené na digitální dovednosti a mezinárodní koncept ECDL. Doufáme, že je to zaujalo a že objeví zajímavé souvislosti mezi svou budoucí profesí a digitálními technologiemi. Děkujeme za pozornost.
5. března 2019
Malá škola v malém městečku na jihu Čech, s dlouhou historií a velkými plány, Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, získala po několika měsících pečlivých příprav akreditaci mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Žáci a žákyně této školy budou mít nově možnost, přímo na půdě své školy, absolvovat vybrané mezinárodně platné zkoušky a získat tak do života více, než je v řadě jiných škol obvyklé.
27. února 2019
Srbští soudci a soudní úředníci už několik let absolvují školení zakončená ověřením získaných znalostí a dovedností pomocí certifikace ECDL. Zlepšení jejich digitálních dovedností zajisté vede k podstatnému zvýšení efektivity jejich práce.
21. února 2019
ZŠ Stupkova Olomouc, která je řadu let akreditovaným střediskem ECDL a která umožňuje svým žákům skládat celou řadu mezinárodních ECDL zkoušek (včetně zkoušek „IT Security“ nebo „Image Editing“), má neuvěřitelně dobré výsledky. Téměř 80 % absolventů zkoušek dosáhlo mezinárodní kvalifikace na stupni „Digital Literacy“, ale co je opravdu neuvěřitelné, že 60 % žáků dosáhlo i na stupeň „Digital Competence“ (což je stav připravenosti pro vstup na trh práce). Gratulujeme!
15. února 2019
ČSKI, garant mezinárodního konceptu ECDL/ICDL v ČR, je jednou z prvních organizací, která se zapojila do práce národní DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa). V rámci této iniciativy se ČSKI zavázala ke splnění konkrétních cílů, a to nejen na národní úrovni, ale také ve spolupráci s ECDL Foundation na úrovni celé Evropské Unie. Bližší informace o závazku ČSKI na národní úrovni najdete zde.
7. února 2019
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, dlouholeté akreditované středisko ECDL, vyslala své skvělé kantory, aby si složili zkoušky ECDL/ICDL z pokročilých (Advanced) modulů. Škola může nyní nabízet svým studentům možnost získat některý z pokročilých mezinárodně platných ECDL certifikátů. Ty se mohou studentům školy hodit už u jejich maturity, protože vedení školy plánuje tyto certifikáty zohlednit při hodnocení výsledků školních maturit.
23. ledna 2019
Sympatická mladá dáma na fotografii, Hana Rosypalová, je první studentka OA a SOŠ CR Choceň, která úspěšně složila poměrně obtížnou mezinárodní zkoušku ECDL Advanced Word Processing. Gratulujeme.
22. ledna 2019
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně je jedna z akreditovaných škol, která umožňuje skládat ECDL zkoušky také žákům cizích škol, které akreditaci ECDL nemají. Dokonce za nimi mnoho let dojíždí, což mohou mnozí žáci ZŠ v Aši nebo gymnázia v Chebu potvrdit. Škola se samozřejmě stará i o své vlastní žáky, pro které uspořádala sérii přednášek o digitálních kompetencích potřebných pro běžný život a celosvětovém konceptu ECDL. Přednášku sledovalo více než sto žáků gymnázia i obchodní akademie.
21. ledna 2019

Kancelář ECDL-CZ opět vyhlašuje národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu, nejvšestrannějšího žáka či žákyni a nejzapálenějšího učitele či učitelku.

Do soutěže se mohou zapojit všechny školy, tedy nejen ty, které jsou akreditovanými testovacími středisky ECDL. Letos budou největší vahou hodnoceny zkoušky z oblasti práce s informacemi (Modul M15), z oblasti bezpečnosti (Modul M12) a z oblasti informatického myšlení a programování (Modul M16). Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnují (dle vlastního výběru!) ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.
11. ledna 2019
Studenti všech ročníků Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o. včera bedlivě naslouchali přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery věnované digitální gramotnosti a konceptu ECDL. Škola je akreditovaných střediskem ECDL a navíc většina učitelů, včetně paní ředitelky, vlastní ECDL certifikát úrovně Core.
19. prosince 2018
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov patří mezi akreditovaná testovací střediska ECDL s nejdelší historií. Má jedny z dlouhodobě nejlepších výsledků ECDL zkoušek a nejzapálenější manželský pár mezi učiteli informatiky, kteří využívají koncept ECDL při vzdělávání svých žáků.
13. prosince 2018
Střední škola automobilní a informatiky (Praha 10 - Hostivař) se zařadila mezi střední školy, které úspěšně zvládly jeden z nejtěžších úkolů v českém školství. Vedení školy v čele s ředitelem přesvědčilo své kantory, aby si trochu oživili a doplnili osobní digitální kompetence a složili vybrané ECDL zkoušky. Výsledkem se může tato aktivní pražská škola hrdě pochlubit. Více než 70 % pedagogického sboru úspěšně zvládlo vybrané ECDL moduly a další na tom stále pracují. Jsme si jistí, že jejich vylepšené digitální dovednosti přispějí nejen ke kvalitnější výuce žáků, ale i k modernímu způsobu řízení školy jako organizace.
6. prosince 2018
Desítka učitelů kaplického gymnázia, ekonomické školy a odborného učiliště (G, SOŠE a SOU Kaplice), včetně paní ředitelky dne 5. 12 2018 se zájmem sledovala více než tříhodinovou interaktivní přednášku o mezinárodním konceptu ECDL a možnostech jeho využívání ve vzdělávání v podmínkách českého školství. Škola nyní usiluje o získání ECDL akreditace.
29. listopadu 2018
Studenti tří ročníků Střední odborné školy elektrotechnické, COP v Hluboké nad Vltavou téměř dvě hodiny naslouchali přednášce manažera ECDL-CZ Ing. Jiřího Chábery věnované digitální gramotnosti a konceptu ECDL. Neobvykle dlouhou přednášku zorganizovali místní kantoři s podporou ředitele školy s cílem ukázat svým studentům, kromě jiného, že digitální kompetence nejsou jen o programování.
21. listopadu 2018
Kancelář ECDL Czech Republic, jménem ČSKI a za podpory společnosti CertiCon, zve akreditované partnery na obchodní seminář zaměřený na podporu komerčních vzdělávacích společností, který se bude konat dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin. Zdarma pro akreditované vzdělávací společnosti a akreditované testery. Na semináři budete mít možnost získat nejnovější informace o směřování mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL, a to jak v oblasti profesionální a trhu práce, tak v sociální oblasti či v oblasti školství. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si místo (mailem na administrativa@ecdl.cz nebo telefonicky na tel. číslech 224 904 226, 224 904 246).
21. listopadu 2018
Již třetím rokem uspořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň konferenci Škola a podnikání. Součástí programu byla také přednáška pro učitele ze škol v regionu na téma „Digitální kompetence (nejen) pro trh práce“, kterou za podpory společnosti CertiCon a.s. připravila ČSKI.
14. listopadu 2018
Dne 14. listopadu 2018 se přímo na letišti v Mnichově uskutečnilo jednání zástupců národních operátorů ECDL střední a východní Evropy na téma novinek v mezinárodním konceptu ECDL / ICDL.
12. listopadu 2018
Od 12. listopadu 2018 je možné v ČR skládat mezinárodně uznávanou zkoušku ECDL z modulu M9 (Image Editing) v prostředí ryze českého programu Zoner Photo Studio CZ ve verzi "X", který používá celá řada škol nejen pro práci s fotografiemi.
6. listopadu 2018
Obchodní akademie Český Těšín ve své akreditované testovací místnosti zajišťuje ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání VŠB - TU Ostrava testování z vybraných modulů ECDL. Studenti tak mohou skládat testy přímo na půdě školy. Dne 5. 11. 2018 proběhly na škole dvě přednášky pořádáně ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., dostavilo se více než 120 žáků školy. Využívání konceptu ECDL na této škole se pomalu stává tradicí.
24. října 2018
Ke dni 24. 10. 2018 můžete v ČR získat celosvětově platný certifikát ECDL z modulu "Prezentace" podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro Microsoft PowerPoint, následovat budou testové úlohy pro open source nástroje.
19. října 2018
Studenti a studentky Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko se na dnešní přednášce, pořádáně ČSKI za podpory společnosti CertiCon a.s., mimo jiné dozvěděli, o čem je skutečná digitální gramotnost a jaké digitální kompetence budou v životě potřebovat. Mohli také porovnat své digitální dovednosti s dovednostmi vrstevníků v Rakousku, Norsku nebo třeba Singapuru.
8. října 2018
Studenti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně mohou místo klasické písemky úspěšně absolvovat odpovídající ECDL zkoušku, čímž získají nejen známku do své klasifikace, ale také mezinárodně platný certifikát. Když složí zkoušku ECDL na 85 % a lépe, mají jedničku. Dvojku dostanou za výsledek zkoušky mezi 75 % a 85 %. Navíc, když studenti uspějí při zkoušce ECDL lépe než na 90 %, mají další zkoušku z vybraného ECDL modulu zcela zdarma.
4. října 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 8. 11. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
2. října 2018
Ke dni 1. 10. 2018 kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový modul M17 - Digital Marketing (Využívání digitálních technologií v marketingu). Zájemci o zkoušku z tohoto modulu si mohou vybrat mezi téměř 40 akreditovanými středisky. První verze uvolněných testových úloh, kromě jiného, využívá prostředí Facebooku. Verze pro další sociální média připravujeme. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiální stránkách ECDL-CZ.
25. září 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 16. 10. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
11. září 2018
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko se úspěšně připojila k tisícům evropských a k desítkám českých škol, které využívají pro výuku a testování digitálních kompetencí mezinárodní koncept ECDL/ICDL. Kromě maturitního vysvědčení mají žáci možnost přímo na půdě školy získat také mezinárodně platné ECDL certifikáty.
7. září 2018
UNESCO (UNESCO Institute for Statistics) v jedné z nově vydaných zpráv vyzdvihuje mezinárodní koncept ICDL (ECDL) jako významný příklad globálního vzdělávacího konceptu, který využívá evropský rámec digitálních kompetencí DIGCOMP.
3. září 2018
Pedagogové z VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem se těsně před začátkem nového školního roku setkali v rámci kulatého stolu s manažerem ECDL-CZ Ing. Jiřím Cháberou, aby si ujasnili, kdy je rozumné používat digitální technologie, co je ECDL a digitální gramotnost. Tato škola patří mezi akreditovaná testovací střediska ECDL se širokým rozsahem akreditace, její kantoři mají zájem vzdělávat nejen své studenty, ale i sami sebe.
8. srpna 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 6. 9. 2018 v čase 9:00–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox – Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme opětovnou účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
17. července 2018
Americká asociace American Council on Education (ACE) doporučila profil sestavený z pěti ECDL modulů k začlenění do kreditního systému na univerzitách v USA. Toto doporučení znamená, že lidé, kteří v rámci celoživotního vzdělávání dospělých, tj. mimo tradiční vzdělávací systém, úspěšně složili alespoň jednu z pěti doporučených ECDL zkoušek, budou mít možnost požádat o uznání ECDL zkoušek ve formě akademických kreditů na celé řadě univerzit v USA. Společnost ACE, která byla založena v roce 1918, je hlavním koordinačním orgánem pro všechny vysokoškolské instituce ve Spojených státech, které zastupují více než 1 600 prezidentů vysokých škol a univerzit a více než 200 souvisejících sdružení v celostátním měřítku.
17. července 2018
Nadace ECDL Foundation vyvinula nový modul ECDL s názvem „Ochrana osobních údajů“. Je určen zaměstnancům malých i velkých organizací a pokrývá základní digitální dovednosti spojené se zpracováním osobních údajů, zásady ochrany osobních údajů, práva subjektů údajů atd. a zabývá se způsoby, jakými je prováděna ochrana osobních údajů v organizacích.
9. července 2018
Od 9.července 2018 můžeze také na území ČR získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem a tabulkami v prostředí LibreOffice 6, a to vše podle nejnovějších standardů (Sylabus 6.0).
29. června 2018
Studenti 3. ročníku IT oboru z frýdecko-místecké průmyslovky navštívili ostravskou pobočku české technologické společnosti CertiCon a s neskrývaným zájmem bedlivě naslouchali, jaké neuvěřitelně zajímavé věci programátoři vyvíjejí.
27. června 2018
SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové slaví 60. výročí svého založení. Jsme potěšeni, že i tato škola patří mezi akreditovaná vzdělávací a testovací střediska mezinárodního konceptu ECDL.
20. června 2018
Jako první maturantce v ČR se Elišce Procházkové, studentce oboru Podnikání ze SŠTŘ Nový Bydžov, podařilo získat praktickou maturitní zkoušku tím, že úspěšně absolvovala 7 ECDL zkoušek (a to včetně zkoušky z modulu M12 - „Bezpečnost IT“). Až do letošního školního roku skládali všichni maturanti uvedeného oboru praktickou maturitní zkoušku pouze z účetnictví a písemné komunikace a Eliška byla první, která se nebála změny. A co ona na to? Přečtěte si tento minirozhovor v přiloženém dokumentu.

18. června 2018
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o je příkladem soukromé školy, která využívá koncept digitálních kompetencí ECDL nejen při výuce, ale také při maturitách. Vynikající tým tvoří nejen dobré vedení a motivovaní učiteléle, ale i dobří studenti.
13. června 2018
Všichni učitelé Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice úspěšně prošli vybranými zkouškami ECDL, vědí o čem koncept ECDL skutečně je, jak souvisí s digitální gramotností a jaké jsou jeho přínosy nejen pro studenty a pro školu, ale také pro ně samotné. A přesto se 12. 6. 2018 téměř dvě desítky učitelů a dvě stovky studentů zúčastnily přednášek na téma „Digitální kompetence, potřeby trhu práce a principy konceptu ECDL“.
11. června 2018
Žáci ze Základní školy Kamenná v Aši, která letos slaví 128 let od svého založení, jsou schopni získat v průběhu školní docházky plnohodnotný certifikát ECDL Core. Žáci nejenže absolvují minimálně sedm ECDL zkoušek, ale navíc většina z nich úspěšně složí zkoušku ECDL také z oblasti grafiky.
23. května 2018
Střední průmyslová škola na Proseku, pravidelně organizuje pro své studenty přednášky na téma „Digitální kompetence na trhu práce a koncept ECDL“, které ČSKI, za podpory společnosti CertiCon a.s., bezplatně poskytuje českým školám. Dne 23. 5. 2018 téměř 150 studentů soustředěně naslouchalo totomu tématu. Škola nabízí studentům celou řadu mezinárodních certifikačních programů, mezi nimi i 9 zkoušek ECDL z různých oblastí digitálních technologií.
18. května 2018
SŠTŘ Nový Bydžov je první školou, která dokázala v průběhu maturit zorganizovat plnohodnotné ECDL testování, jehož výsledek se započítával do hodnocení profilové části maturitní zkoušky. Ministerstvo školství zvažuje tzv. "ověřovací provoz uznávání IT certifikátů" (tedy nejen ECDL certifikátů). Školy by mohly maturantům uznávat ECDL zkoušky úspěšně složené nejen v době maturit, ale také v průběhu celého studia.
11. května 2018
Iniciativní učitelé informatiky ze Střední školy AGC v Teplicích uspořádali ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku dvě přednášky o digitálních dovednostech pro studenty oboru IT a oboru Ekonomiky a managementu.
9. května 2018
Školení pro odbornou veřejnost proběhne dne 19. 6. 2018 v čase 9:30–16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8. patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu. Osobám, které již v minulosti toto povinné školení absolvovali, nabízíme účast na školení zdarma (uveďte do e-mailu).
9. května 2018
Školení pro zájemce o akreditaci střediska / testera v programu e-Citizen (program Digitálního začleňování) se uskuteční dne 1. 6. 2018 v čase 9:30–11:30 hodin a 14. 6. 2018 v čase 13:00–15:00 hodin. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
2. května 2018

Zmocněnec ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast digitálního vzdělávání a předseda České národní koalice pro digitální pracovní místa, Ing. Ivan Pilný, pozdravil zástupce informatických společností z celého světa, kteří se sešli koncem dubna v Praze na světovém fóru ECDL / ICDL.

Ve svém vystoupení zdůraznil neustálou potřebu digitálního vzdělávání a podpořil smysl certifikace základních i pokročilých digitálních kompetencí. Tisková zpráva v plném znění zde.

2. května 2018
Koncept ECDL pomáhá lidem s fyzickým zdravotním postižením. Motivační program pro digitální začleňování e-Citizen ukazuje lidem, že digitálních technologií není potřeba se bát, naopak lze pomocí nich řešit různé životní situace. Přesně o toto usiluje společný projekt Námořní akademie České republiky, s.r.o. a spolku invalidů Alkmeon, z.s. Pokud bude projekt podpořen a získá grant od Úřadu vlády ČR, rozběhne se od ledna 2019. Bližší informace v přiloženém článku.
17. dubna 2018
Pracovní skupina ECDL-CZ se za přispění Evropské Unie, OPVVV a společnosti CertiCon bude podílet na vývoji zajímavého vzdělávacího programu pro ředitele a vedení škol. Stali jsme se partnerem projektu „Cesta k výjimečnosti“ a společně s přední světovou vzdělávací a poradenskou společností FranklinCovey připravíme vzdělávací modul s názvem: „Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál“. Projekt bude trvat více než dva roky a již ve školním roce 2018/2019 začne ověřovací kurz, o který již nyní projevilo zájem vedení tří desítek českých škol (a to nejen těch, které využívají koncept ECDL).
5. dubna 2018
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova aktivně propaguje myšlenky digitální gramotnosti a certifikace ECDL mezi svými studenty, a to napříč vzdělávacími obory. Všichni prváci se zájmem naslouchali přednášce, kterou škola uspořádala ve spolupráci s ČSKI.
23. března 2018
V aule VOŠ, SŠ, COP v Sezimově Ústí se sešla více než stovka žáků z různých oborů této školy . Na přednášce, která byla uspořádána ve spolupráci s ČSKI se žáci dověděli, že digitální dovednosti nejsou jen o sociálních sítích a o programování, a že získat některý z ECDL certifikátů jim může pomoci uspět na trhu práce.
21. března 2018
Více než stovka studentů z oboru Management firem, Agropodnikání a z Ekonomického lycea bedlivě naslouchala přednášce o digitálních dovednostech, potřebách trhu práce a mezinárodním konceptu ECDL, který uspořádala VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem ve spolupráci s ČSKI.
16. března 2018
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, Most ve spolupráci s ČSKI uspořádala přednášku na téma digitální kompetence, požadavky trhu práce a mezinárodní koncept ECDL. Přednášky se zúčastnili studenti oboru informační technologie, cestovního ruchu, sportovního marketingu a managementu.
13. března 2018
Gymnázium, Praha 4, Postupická dlouhodobě využívá mezinárodní koncept ECDL v rámci výuky "počítačových předmětů", ale i u maturit. Každým rokem na této škole absolvuje vybrané ECDL zkoušky 120 až 150 žáků. Téměř 40 % žáků odchází ze školy s mezinárodním dokladem digitální kvalifikace, 33 % pak s dokladem digitální gramotnosti. Gymnázium od roku 2006 uskutečnilo více než 17 tisíc ECDL zkoušek zaměřených nejen na oblast kancelářských digitálních dovedností, ale také na grafiku, programování webových stránek a na IT bezpečnost.
2. března 2018
Od 1.března 2018 je možné v České republice získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s tabulkami (modul M4) podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro všechny testovací platformy založené na Microsoft Excel (2007, 2010, 2013 a 2016). Testové úlohy pro open source editor LibreOffice Calc se připravují. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiálních stránkách ECDL-CZ.
23. února 2018
Plné znění tiskové zprávy o výsledcích národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestrannějšího žáka či žákyni najdete na webových stránkách PR servisu České tiskové kanceláře.
19. února 2018

Výsledky národní soutěže digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestrannějšího žáka či žákyni.

První místo mezi školami obsadila Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Frýdek-Místek, která v období tří měsíců uskutečnila téměř 700 ECDL zkoušek. Nejlepšího umístění dosáhla škola nejen díky vysokému počtu zkoušek, ale také díky mnoha zkouškám z modulu M12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security).

ČSKI se rozhodla vyhlásit vítězku také v předem neohlášené kategorii, a sice v kategorii „Inovativní škola“. V této kategorii zvítězila Střední průmyslová škola Ostrov, jejíž žáci absolvovali nejen vysoký počet běžných ECDL zkoušek, ale také poměrně velký počet zkoušek z modulů M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Information Literacy) a M16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing).

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka, v konkurenci více než 1 000 středoškoláků, jednoznačně zvítězil Lukáš Marek z průmyslovky Ostrov, který z modulů M2, M3, M7, M10, M15 a M16 dosáhl průměrné úspěšnosti více než 95 %. Jako nejvšestrannější zástupkyně něžnější části účastníků soutěže byla vyhodnocena Lucie Orlová ze Střední školy informačních technologií s.r.o. Frýdek-Místek, která za sebou nechala 99,6 % všech soupeřů a soupeřek, když s průměrnou úspěšností téměř 92 % složila zkoušky z modulů M2, M3, M5, M6, M7, M10 a M14.

Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky (dle vlastního výběru!) věnovala ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

16. února 2018
Kulatý stůl na téma Uznávání "IT" certifikátů u maturit proběhl v polovině února 2018 v sídle Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Sešli se zde zástupci vedení několika desítek středních škol, zástupci MŠMT a ČSKI (ECDL-CZ).
6. února 2018
Školení pro zájemce o akreditaci střediska / testera v programu e-Citizen (program Digitálního začleňování) se uskuteční dne 27.2.2018 v čase 9:00 - 11:00 hodin. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
5. února 2018
Školení pro odbornou veřejnost dne 22.2.2018 v čase 9:30 - 16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
5. února 2018
Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové je jednou z nejdéle akreditovaných škol konceptu ECDL v ČR. Žáci této školy mají nově možnost získat mezinárodní certifikáty ECDL v oblasti IT bezpečnosti (IT Security), v oblasti práce s informacemi (Information Literacy), ale i v oblasti informatického myšlení a programování (Computing).
1. února 2018
Index ECDL Profile můžete nově používat nejen pro zkoušky základního programu ECDL Core, ale také pro zkoušky z pokročilého programu ECDL Advanced.
31. ledna 2018
Gymnázium dr. A. Hrdličky v Humpolci se zařadilo mezi akreditovaná střediska ECDL a využívá mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL / ICDL ke zdokonalení digitálního vzdělávání svých studentů. Škola ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku uspořádala přednášku pro studenty kvinty na téma digitální gramotnosti.
23. ledna 2018
Testové úlohy pro modul M3 (Zpracování textu) a nový mezinárodní Sylabus verze 6.0 jsou od 23. ledna 2018 k dispozici pro všechny testovací platformy založené na Microsoft Word (2007, 2010, 2013 a 2016).
18. ledna 2018
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 využívá grantové projekty a rozšiřuje nabídku ECDL zkoušek pro své žáky. V rámci projektu „Technické obory – jistota uplatnění“ se do ECDL testování zapojilo více než 160 žáků vyšších ročníků. Zájem o získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů ale mají také žáci prvních ročníků. Škola je akreditována nejen pro ECDL zkoušky z klasických kancelářských aplikací, ale také pro zkoušky z grafiky, tvorby webových stránek, IT bezpečnosti a nejnověji pro zkoušky ze základů informatického myšlení a programování.
17. ledna 2018
Od 12.ledna 2018 je možné v České republice získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro Microsoft Word 2010. Testové úlohy pro open source editor LibreOffice Writer se připravují. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiální stránkách ECDL-CZ.
Představy a skutečnost
17. ledna 2018
Nadace ECDL Foundation zveřejnila novou souhrnnou studii, která porovnává sebehodnocení lidí s jejich skutečnými digitálními dovednostmi, a to nejen v pěti digitálně pokročilých evropských zemích, ale také v Singapuru a v Indii. Závěry jsou jasné. Lidé mají tendenci výrazně se přeceňovat a ve všech analyzovaných zemích existují významné nedostatky v oblasti digitálních dovedností. Originál souhrnné studie v angličtině si můžete stáhnout, překlad připravujeme.
14. ledna 2018

Podle zprávy Lloyds Bank z roku 2017 má 1,6 milionu podniků ve Velké Británii zaměstnance s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi!
Lloyds Bank vydala čtvrtý ročník britského Business Digital Indexu pro rok 2017, ve kterém uvádí, že 41 % podniků v Británii má většinu zaměstnanců s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi. Zpráva zdůrazňuje přínos základních digitálních dovedností zaměstnanců pro firmy a organizace, který se projevuje zejména zvýšením jejich obratu a úsporou času. Více informací naleznete na stránkách Lloyds Banking Group.
3. ledna 2018
Co chystáme v roce 2018?
 • dvě nové mezinárodní zkoušky programu ECDL Core: „Digital Marketing“ (Q1/Q2) a „ICT in Education“ (Q3/Q4)
 • testové úlohy podle nejnovějších ECDL Sylabů verze 6.0 (Core) a verze 3.0 (Advanced), a to pro moduly M3, M4, M5 a M6 (Q1) a pro moduly AM3, AM4 a AM6 (Q3)
 • kulatý stůl na téma využívání konceptu ECDL u maturit (únor v Praze)
 • řadu přednášek pro žáky SŠ na téma „Digitální gramotnost a požadavky trhu práce“ (po celý rok přímo ve školách)
 • kulaté stoly pro pedagogy SŠ na téma „Využívání konceptu ECDL při výuce a hodnocení žáků“ (po celý rok přímo ve školách)
 • celou řadu školení v rámci odborné přípravy osob (po celý rok)
 • semináře pro pracovníky krajských poboček Úřadu práce
 • přednášky pro Hospodářské komory, personalisty a vzdělavatele významných zaměstnavatelů a pro zaměstnavatelské svazy
Koncem dubna 2018 budeme v Praze poprvé za 20 let hostit světové ECDL fórum.
18. prosince 2017
Ke dni 18.12.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila praktické testové úlohy pro modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování) pro prostředí C# (Visual Studio 2017). Zájemci o zkoušku z modulu M16 mají nyní široký výběr jak akreditovaných středisek (nově 15 z nich nabízí testování pro prostředí C#), tak testovacích platforem (také pro prostředí Python a VBA).
18. prosince 2017
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín začala využívat mezinárodní koncept ECDL. Na první zkoušky se přihlásilo 73 žáků z prvních ročníků. Certifikace ECDL (doložení úrovně digitálních dovedností) zcela jistě zlepší uplatnitelnost studentů na trhu práce v ČR i v zahraničí.
14. prosince 2017
Školení pro odbornou veřejnost dne 14.12.2017 v čase 9 - 15 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: Evropská 11, Praha 6. Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro akreditované testery ECDL (pro akreditované testery bez poplatku). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz).
8. prosince 2017
Obchodní akademie Karlovy Vary slaví 80 let od svého založení. Od roku 2005 proběhlo na půdě školy, která je akreditovaným střediskem ECDL, neuvěřitelných 536 termínů testování, na kterých více než 850 žáků školy skládalo 5 441 ECDL zkoušek, a to s nadprůměrnou úspěšností.
6. prosince 2017
Poprvé za 20 let existence konceptu ECDL / ICDL se setkají zástupci informatických společností ze 140 zemí světa v Praze. Toto mezinárodní fórum se koná každý rok na jaře v některém z evropských hlavních měst a vždy přináší mnoho zajímavého a inspirativního ze světa vzdělávání a digitální gramotnosti.
3. prosince 2017
Vítáme Gymnázium Polička, C.k. učitelský ústav z roku 1900,do rodiny akreditovaných škol mezinárodního konceptu ECDL. Vážíme si pedagogů, kteří jsou ochotni dělat pro své žáky více, než musí.
28. listopadu 2017
SOŠ Nové Město na Moravě, která je akreditovaným testovacím střediskem ECDL uspořádala ve spolupráci s ČSKI další ze série přednášek na téma "Digitální gramotnost a požadavky trhu práce" pro 1. a 2. ročník oborů Logistika v dopravě, Železniční provoz a Ekonomika a podnikání.
21. listopadu 2017
Obchodní akademie Český Těšín nemá vlastní testovací středisko ECDL, a přesto nemalá část jejich absolventů získá v průběhu studia mezinárodně platný ECDL certifikát. Jak je to možné? Kromě kvalitní výuky digitálních technologií každým rokem pořádá osvětové přednášky na téma digitální gramotnost a požadavky trhu práce. A žáci na to slyší.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditované testovací středisko" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie). Podmínkou je platná smlouva o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací místnost" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací platforma" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie), pouze však ve spojení s výčtem odpovídajících programových a/nebo technických produktů.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný tester" jsou oprávněni používat všichni akreditovaní testeři a testerky ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Endorsed by ECDL Foundation" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou akreditována pro národní program Digitální fotografie. Podmínkou je platný dodatek ke smlouvě o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný vzdělávací produkt" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou držitelem písemného oprávnění vydaného ECDL-CZ, a to výhradě ve spojení se vzdělávacím materiálem (publikací), který byl předmětem akreditace.
20. listopadu 2017
Logo "ECDL" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska a akreditovaní testeři ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována nebo akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
11. listopadu 2017
Umí Češi bezpečně pracovat v on-line prostředí? Více se dozvíte z vystoupení manažera ECDL - CZ Ing. Jiřího Chábery v magazínu Online na ČT24 v části vysílání s názvem Kyberbezpečnost. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize.
31. října 2017
Na konci října 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový Sylabus 3.0 pro tři základní moduly programu ECDL Advanced: AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkami a AM6 - Pokročilé prezentace. S rozvojem online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
25. října 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 24. října 2017 v pořadu České televize Studio ČT24. Rozhovor se týkal kybernetické bezpečnosti. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize (čas 23:45 záznamu).
19. října 2017
Aktuální zpráva z Central European ECDL Conference z Rumunska: Ministerstvo školství Kypru se rozhodlo poskytnout žákům středních škol zdarma možnost certifikovat své digitální dovednosti pomocí konceptu ECDL a motivovat je tak k systematičtějšímu, efektivnějšímu a standardizovanému digitálnímu vzdělávání.
5. října 2017

Kancelář ECDL-CZ opět vyhlašuje národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestranějšího žáka či žákyni.

Do soutěže se mohou zapojit všechny školy, tedy nejen ty, které jsou akreditovanými testovacími středisky ECDL. Letos budou největší vahou hodnoceny zkoušky z oblasti práce s informacemi (Modul M15), z oblasti bezpečnosti (Modul M12) a z oblasti informatického myšlení a programování (Modul M16). Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnují (dle vlastního výběru!) ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

4. října 2017
Kůlatý stůl v Olomouci, který se konal 21. září 2017 zahájil Týdny vzdělávání dospělých. Pozornost byla věnována tématu digitální gramotnosti. V rámci příkladů z praxe se hovořilo o standardizaci výuky digitální gramotnosti a využití konceptu ECDL v souvislosti se vzdělávacím rámcem DIGCOM. Znění tiskové zprávy.
27. září 2017
Ke dni 12.9.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování). Zájemci o zkoušku z tohoto modulu si mohou nyní vybrat mezi téměř 40 akreditovanými středisky. Ke dnešnímu dni také více než 70 testerů již získalo akreditaci pro tento mudul. Praktické testové úlohy jsou aktuálně k dispozici pro prostředí Python, úlohy pro C# a VBA budou k dispozici do několika týdnů.
1. září 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 4.8. v pořadu Události České televize. Reportáž byla zaměřena na připravenost tuzemských firem na nové technologie. Dle slov Ing. Chábery stále převládá počet firem, které nejsou na nové technologie dostatečně připravené. Celou reportáž můžete shlédnout na webu české televize (čas 41:44 záznamu).
28. července 2017
Sylabus 6.0 v české verzi již k dispozici. Kancelář ECDL-CZ uvolnila české verze revidovaných vzdělávacích obsahů pro čtyři moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. Ke stažení u jednotlivých modulů.
27. července 2017
Digital Education Manifesto - dokument, který vznikl na základě dvoudenního setkání představitelů vzdělávací sféry v lednu 2017 pod záštitou Malty jako předsedající země EU. Jedním z tématů byla budoucnost digitálního vzdělávání. Klíčovou otázkou není "Jak přizpůsobit vzdělávání digitálnímu světu a digitálním technologiím?", ale naopak "Jak využít digitální technologie k zásadním změnám vzdělávacího systému?" Podrobnosti o dokumentu Digital Education Manifesto.
14. července 2017
Nejnovější verze evropského vzdělávacího rámce DigComp 2.1, která byla představena 12.5.2017 v Bruselu, obsahuje rozšíření dovednostních úrovní z původních tří na osm. Report seznamuje s příklady z praxe, vyzývá členské země EU i jednotlivé společnosti k implementaci tohoto vzdělávacího rámce. ECDL Foundation se účastnila oficiálního představení, kde prezentovala dokument ECDL a DIGCOMP.
11. července 2017
Dne 3. července 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový vzdělávací obsah - Sylabus 6.0 pro čtyři základní moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. S rozvojem cloudových a online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
3. července 2017
Zástupci ECDL Foundation se zůčastnili konference 2017 World Conference on Computers in Education, která se konala od 3. do 6.7. v Dublinu. Podrobnosti zde.
26. června 2017
Maturanti OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň se zúčastnili semináře „Úřad práce a EURES“ - z cyklu „Škola končí. Život začíná!“ Poradce IPS Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a kariérová poradkyně školy zdůraznili požadavky trhu práce na digitálně gramotné uchazeče a v této souvislosti poukázali na vhodnost využití mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL již při studiu na střední škole. Více informací zde.
26. května 2017
Dne 24.5.2017 ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy seminář na téma "Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání".
22. května 2017

U příležitosti 20 let fungování původem evropského projektu ECDL se ve dnech 17. až 19. května 2017 uskutečnilo na Maltě celosvětové fórum ECDL / ICDL.

Za účastí více než stovky delegátů z 50 zemí světa byly prezentovány nové směry a trendy v oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání. Mezinárodní koncept ECDL / ICDL na tento vývoj reaguje a bude reagovat celou řadou zajímavých a praktických novinek, které umožní ještě širší a pružnější vzdělávání a certifikace v oblasti digitálních znalostí a dovedností.

Koncept ECDL již není "Evropský řidičák na počítač", ale "Celosvětový certifikační systém digitální gramotnosti". ECDL / ICDL nově znamená: "European / International Certification of Digital Literacy".

Podrobnosti o dopadu novinek na každodenní využívání konceptu ECDL v podmínkách České republiky připravujeme a budeme vás o nich informovat.

17. května 2017
Dne 11.5.2017 ČSKI uspořádala seminář pro Krajskou pobočku ÚP Středočeského kraje v Příbrami, na kterém Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ vystoupil s prezentací na téma digitální dovednosti klientů a jejich rozpoznávání, pojmy použité ve Strategii digitální gramotnosti a jejich smysl a příklady z praxe, digitální dovednosti a rámec DIGCOMP (výklad rámce a souvisejících digitálních dovedností), digitální dovednosti požadované trhem práce (četnost požadavků, personální politika firem), nové oblasti digitálních dovedností (trendy a nástroje pro jejich měření), změny v akreditaci rekvalifikačních kurzů podle konceptu ECDL (modul práce s informacemi), motivační program e-Citizen (cílové skupiny, pilotní projekty).
10. května 2017
Maturita s využitím konceptu ECDL Studenti Gymnázia Postupická v Praze skládali již třetím rokem profilovou část maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Unikátní sylabus a komplexní testové úlohy připravila ČSKI ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická. Tisková zpráva je ke stažení zde.
3. května 2017
Co jsou digitální dovednosti a jaké potřeby školy řeší v oblasti infrastruktury? Tomuto tématu bylo věnováno setkání platformy pro infrastrukturu a investice v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Manažer ECDL-CZ, ČSKI Ing. Jiří Chábera vystoupil s prezentací na téma Vyvážené vzdělávání a potřeby trhu práce. Více informací naleznete zde.
3. května 2017
Informační seminář ECDL na téma "Nové pojetí a nové možnosti mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu, aneb ECDL v souvislostech" se uskutečnil v dubnu 2017 ve třech termínech. Na semináři 26.4. vystoupili i zástupci ECDL Foundation a ČSKI, kteří představili zcela nový modul "Managing Online Information". Prezentaci Ing. Jiřího Chábery, manažera ECDL-CZ, ČSKI, si můžete stáhnout zde.
1. května 2017

Vzdělávací rámec DIGCOMP a koncept ECDL

Co je to DIGCOMP, k čemu má sloužit a jak souvisí s mezinárodním konceptem ECDL, To vše se dozvíte v dokumentu s názvem ECDL and DIGCOMP, který připravila nadace ECDL Foundation pro zájemce o využívání tohoto vzdělávacího rámce.

 • ECDL Foundation, jako zainteresovaná strana, aktivně spolupracovala ve všech etapách vývoje rámce DIGCOMP.
 • ECDL moduly byly namapovány do obou verzí rámce DIGCOMP 1.0. i 2.0. Autor rámce - JRC prověřil tato mapování a označil je za praktické příklady implementace využití tohoto rámce.
 • ECDL využívá rámec DIGCOMP v praxi. Například ECDL Polsko vystavuje DIGCOMP PROFILE certifikáty. Specifické řešení pro státní správu má také ECDL-CZ.

Související dokumenty, propracovanější mapu rámce DIGCOMP na jednotlivé ECDL Sylaby a další informace naleznete na našich stránkách.

28. dubna 2017
Umí Češi a Češky zálohovat svá data? Přemýšlejí o tom, že by je zálohovat měli? Podle nové studie nadace ECDL Foundation až polovina z nás své fotky, videa i dokumenty ponechává jenom v jediném počítači, mobilu nebo na internetu. Více se dozvíte v magazínu Online na ČT24 v části vysílání s názvem Infografika: Nezálohujeme ze dne 22.4.2017. Ke shlédnutí zde (čas 8:28 záznamu).
15. března 2017
V neděli 12.3. vystoupil manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera v pořadu Studio 24 na ČT24. Tématem rozhovoru bylo zálohování dat. Mimo jiné uvedl, že podle výsledků mezinárodních zkoušek ECDL téměř 24% Čechů nedokáže svá data účinně zálohovat. To možná vypadá jako poměrně dobré číslo. Je třeba si ale uvědomit, že zkoušky ECDL absolvují převážně ti, kteří digitální technologie aktivně používají a zkoušky ECDL dělají dobrovolně. Digitální znalosti a dovednosti jsou v dnešní době potřebné nejen pro trh práce, ale i pro běžný občanský život. Celý rozhovor (čas 2:05:50 záznamu) můžete shlédnout zde.
23. února 2017
Věkové rozpětí akreditovaných testerů ECDL je poměrně široké. Nejmladšímu akreditovanému testerovi je pouhých 19 let (rok narození 1997) a navíc je akreditován pro program ECDL Core i ECDL Advanced. Naopak nejstarším akreditovaným testerem je žena ve věku 74 let (rok narození 1942). Testerů ve věku od 60 do 70 let je celkem 27, testeři s věkovou hranicí nad 70 let jsou celkem tři. Vážíme si práce všech testerů, ale zmíněným patří náš obdiv.
13. února 2017
ECDL Foundation začátkem února 2017 představila nový ECDL modul M16 s názvem Základy informatického myšlení a programování (Computing). Modul odráží nové trendy spojené s informatickým myšlením, algoritmickou logikou, kódováním, analýzou problémů, testováním systémů a programováním. V České republice bude modul uvolněn v polovině roku 2017.
6. února 2017
Koncem října 2016 ECDL Foundation představila v Miláně nový ECDL modul s názvem Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Modul je zaměřen na práci s digitálními marketingovými a reklamními nástroji, online prezentace, efektivní vyžívání sociálních médií pro propagaci a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových aktivit.
25. ledna 2017
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a škol z Plzeňského kraje. Většina účastníků shledala koncept ECDL jako přínosný.
10. ledna 2017
New Skills Agenda for Europe Tento dokument je nejdůležitějším na seznamů iniciativ Evropské komise (EK) pro rok 2016. Cílem je zvýšit dovednosti občanů tak, aby došlo k využití lidského kapitálu a tím ke zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a prosperity v Evropě. Komise navrhuje 10 opatření, která by měla být provedena během příštích dvou let. Poprvé v historii EK staví digitální dovednosti na stejnou úroveň jako čtení, psaní a počítání. Toto prohlášení signalizuje významný krok směřující ke zvýšení úrovně digitálních kompetencí všech obyvatelů Evropy. Podrobné informace v angličtině najdete na webových stránkách Evropské komise, v češtině na stránkách NÚV.
3. ledna 2017
Maďarští učitelé zvyšují své digitální dovednosti pomocí specifického modulu ECDL Maďarsko bylo jednou z prvních zemí, které začalo užívat nový ECDL modul - ICT ve vzdělávání. V říjnu 2016 v Budapešti a v dalších třech městech proběhl úspěšně pilotní projekt. Učitelé, kteří se projektu zúčastnili, doporučují využití tohoto modulu všem svým kolegům. zde.
21. prosince 2016
e-Skills Manifesto Evropská komise publikovala nejnovější vydání e-skills Manifesto 2016. Jde o důležitý dokument podporující tvorbu strategií rozvoje všech dovedností v Evropě s ohledem na novou průmyslovou revoluci. Pozornost je mimo jiné věnována digitálním dovednostem v souvislosti se vzděláváním. Téměř polovina (45%) Evropanů nemá dostatečné základní digitální znalosti. Studie, která probíhala v Rakousku pod záštitou ECDL Foundation, zjistila, že 94% Rakušanů hodnotí své obecné počítačové znalosti jako průměrné až velmi dobré. Praktické testy prokázaly, že jen 39% respondentů dosáhlo dané úrovně. Podobné studie proběhly také v Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku a dospěly k obdobným výsledkům. Je tedy nutné objektivně ověřovat digitální znalosti. Rozvoj digitálních technologií klade velký důraz na rozvoj vzdělávání. Vybavení škol a tříd nejnovějšími technologiemi musí jít ruku v ruce se vzděláváním učitelů v oblasti ICT tak, aby byli schopni aplikovat digitální technologie ve všech oblastech vzdělávání. Podrobnosti najdete zde.
15. prosince 2016
ECDL patří mezi celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) Snahou Evropské komise je, aby celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) byly namapovány přímo do Evropských kvalifikačních rámců (EQF). Tímto by se předešlo nesrovnalostem, kdy stejná certifikace je v jednotlivých zemí namapována do jiné úrovně EQF. ECDL certifikace je namapována do největšího počtu NQF (jen na úrovni Evropy jde o tyto země: Malta, Irsko, Anglie, Wales, Severní Irsko a Skotsko). Tuto skutečnost dokládá např. studie „Study on International Sectoral Qualifications Frameworks and Systems“. Detaily studie najdete zde.
21. listopadu 2016
Národní rada Unie školských asociací ČR - CZESHA na svém zasedání ve dnech 2. - 3.11.2016 přijala usnesení, ve kterém mimo jiné doporučuje využití standardu ECDL při revizích a úpravách RVP (Rámcový vzdělávací program) v oblasti IT. Celé znění dokumentu najdete zde.
14. listopadu 2016

Zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc (OHK) reprezentující celou řadu zaměstnavatelů Olomouckého kraje a České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování úrovně digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců, zejména vedoucích pracovníků v oblasti vnitrofiremního vzdělávání a v personalistice.

Obsah memoranda je plně v souladu s Vládou ČR schváleným dokumentem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.

Plný text dokumentu najdete zde.

Informace o podepsání memoranda najdete také na stránkách OHK Olomouc.

31. října 2016
Zaměstnanci Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise (DG RTD) získali ECDL certifikáty. Ty potvrzují, že jejich digitální dovednosti jsou na úrovni vyhovující požadavkům zaměstnavatele a že současně odpovídají mezinárodním standardům. ECDL Foundation a DG RTD spolupracují na projektu, jehož cílem je vyškolit podle mezinárodních standardů přes 200 zaměstnanců Evropské komise. Program ECDL garantuje kvalitní vzdělání v oblasti digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a je vzdělávacím nástrojem uznávaným na celém světě. Plné znění tiskové zprávy najdete zde.
19. září 2016
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a studenti Obchodní akademie Olomouc. Podrobnosti si můžete přečíst zde.
8. září 2016

Nové moduly pro program ECDL Core

Stávající nabídka modulů programu ECDL Core bude v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017 doplněna o zcela nové atraktivní moduly - M15 … Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Managing Online Information), M16 … Základy informatického myšlení a programování (Computing), Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education), a Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing).

Bližší informace o zaměření modulů na stránce s ECDL Sylaby.

6. května 2016

Výsledky motivační soutěže na podporu digitální gramotnosti žáků

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠE Praha 10, V Úžlabině a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí, rozhodně velmi vážíme.

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností.

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme.

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její pedagogy a cenu pro vítěznou žákyni společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR, a společnost CertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.

2. května 2016
Nadnárodní nadace ECDL Foundation vydala poziční dokument hodnotící výsledky průzkumů digitální gramotnosti v Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku. Závěry všech pěti studií se shodují, že lidé výrazně přeceňují své digitální dovednosti a stále mají nedostatečné schopnosti a dovednosti v oblastech, které jsou klíčové pro jejich efektivitu a produktivitu práce zejména na pracovišti. Originál ke stažení zde. Příloha ke stažení zde. Volný překlad ke stažení zde.
25. dubna 2016
V polovině dubna se konala valná hromada Okresní hospodářské komory v Olomouci, kde mimo jiné vystoupil Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, s krátkým příspěvkem na téma „Digitální dovednosti a potřeby trhu práce". Přítomní zástupci zaměstnavatelů byli seznámeni se záměrem OHK Olomouc uspořádat na toto téma pro personalisty v regionu specializovaný seminář. Více se dočtete zde.
25. dubna 2016
Na základě jednání s představiteli Jihočeské hospodářské komory se 21. dubna 2016 uskutečnilo setkání s personalisty a zaměstnavateli z Jihočeského kraje. Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, vystoupil s prezentací na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterou doplnil informacemi o základních principech mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL. Účastníci přednášky byli také seznámeni s požadavky zaměstnavatelů v Evropě na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a s významem digitální gramotnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele.
22. března 2016
Přeceňování vlastních počítačových dovedností představuje v některých evropských zemích nemalý problém. Na jaře roku 2015 proběhl ve Švýcarsku výzkum, který potvrdil, že běžní občané nemají dostatečné počítačové dovednosti a že si tento problém málokdo z nich uvědomuje. Účastníci výzkumu prošli praktickými zkouškami konanými podle mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL / ICDL. V nejjednodušších oblastech (modulech) dosáhli průměrné úspěšnosti pouze 46 %, což je výsledek, který je výrazně pod úrovní potřebnou k úspěšnému absolvování těchto zkoušek, a tedy k prokázání dostatečných digitálních kompetencí. Před těmito praktickými zkouškami byli účastníci výzkumu požádáni, aby vyplněním dotazníku na internetu sami zhodnotili úroveň svých digitálních dovedností, a to pomocí stupnice od 1 do 10. Téměř 78% účastníků ale svoje schopnosti přecenilo. Dřívější výzkumy v Rakousku, Německu, Skandinávii, Velké Británii a dalších zemích, prováděné v nejrůznějším prostředí, vedly ke shodnému závěru. Je ale pozoruhodné, že lidé s certifikátem ECDL zhodnotili své dovednosti daleko lépe než ti ostatní. Více se dočtete zde.
16. března 2016
Jednota školských informatiků a Česká společnost pro kybernetiku a informatiku podepsaly společné prohlášení týkající se problematiky informatického myšlení a digitální gramotnosti. Zástupci obou organizací se kromě jiného shodli na tom, že základní cíle obou organizací jsou společné, tj. že budou ve svých aktivitách nadále maximálně podporovat využívání digitálních technologií napříč formálním i neformálním vzděláváním a prosazovat vyvážený a celostní přístup k tématům informatického myšlení a digitální gramotnosti. Plný text dokumentu najdete zde.
2. února 2016
DigitalEurope, skupina významných zaměstnavatelů, která zastupuje IT odvětví v Evropě, žádá ve své zprávě Evropskou komisi, aby se přednostně zaměřila na digitální dovednosti, a zárověň také jmenuje 7 klíčových opatření (například podpora školicích programů zaměřených na digitální dovednosti, zajištění dostupnosti finacování z EU, apod.), které by Evropská komise měla zohlednit při vytváření dokumentu - Iniciativa digitálních dovedností. Cílem této aktivity DigitalEurope je podpořit neustálý rozvoj digitálních dovedností na národních úrovních napříč Evropou. Více informací najdete zde.
25. ledna 2016
ČSKI pořádá pro pracovníky krajských poboček ÚP ČR a pro pracovníky regionální pracovišť ÚP sérii seminářů (kulatých stolů) zaměřených na rekvalifikace, poradenskou a projektovou činnost ÚP v oblasti digitální gramotnosti, digitálních dovedností pro trh práce, počítačových kurzů podle konceptu ECDL a kurzů pro digitální začleňování. Semináře k dnešnímu dni úspěšně proběhly v Jihomoravském, Ústeckém, Zlínském, Plzeňském, Olomouckém, Karlovarském, Středočeském, Moravskoslezském, Jihočeském, Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Semináře pro Prahu a GŘ ÚP se připravují. Jedna z prezentací, použitá pro ÚP Pardubice, je k dispozici ke stažení zde.
18. ledna 2016
Kancelář ECDL-CZ uvolnila zadání ECDL zkoušek z modulů M3, M4, M5, M6 a M7 programu ECDL Core, a to pro programové prostředí Microsoft Office 2016. ECDL Foundation připravuje globální aktualizaci Sylabů pro tyto moduly a lze odhadovat, že v polovině roku 2016 budou k dispozici nové verze těchto sylabů a následně nové zkušební úlohy pro tyto moduly. O vývoji situace vás budeme informovat.
15. prosince 2015
Zpráva Evropského parlamentu z listopadu 2015 uvádí, že jeden ze dvou zaměstnanců v EU má nedostatečné ICT dovednosti. Zároveň analyzuje vliv, jaký má digitalizace na pracovní trh a jak se v Evropě mění pracovní podmínky a požadavky na ICT dovednosti zaměstnanců. Závěr zprávy je jasný - je zapotřebí, aby si zaměstnanci neustále rozšiřovali svoje dovednosti a vzdělávali se, aby si i v budoucnu uchovali schopnost být zaměstnatelnými. Vzhledem k tomu, že formální vzdělávání se týká jen mladých lidí, je nutné zaměřit se na vzdělávání v oblasti ICT dovedností i na pracovišti. Více se dočtete zde.
18. listopadu 2015
ECDL certifikát: plus na vysoké i v práci. Již dvanáct let získávají studenti SPŠ a VOŠ v Chomutově ECDL certifikáty jako doklad své digitální gramotnosti. V rámci výuky mají možnost se připravit na složení zkoušek ze sedmi modulů a své nabyté dovednosti a vědomosti prověřit standardizovanými a objektivními mezinárodními testy. Více se dočtete zde.
20. října 2015
Informatika a Digitální gramotnost - Výzva k jednotnému přístupu ... to je název otevřeného dokumentu nadace ECDL Foudation určeného široké odborné veřejnosti, vedení škol, pedagogům, tvůrcům vzdělávacího obsahu i úředníkům zainteresovaných státních úřadů. Originál dokumentu, který byl předložen a projednán na setkání zainteresovaných odborníků v Evropském parlamentu 14. října 2015, je ke stažení zde a jeho volný překlad je ke stažení zde. Originální tisková zpráva ECDL Foundation je ke stažení zde, volný překlad této zprávy vydaný v souvislosti s touto akcí v ČR, je ke stažení zde. Více informací na stránkách ECDL Foundation.
12. října 2015
Vláda dá do roku 2020 sedm miliard na digitální gramotnost Čechů. Vláda chce do roku 2020 vynaložit s přispěním fondů EU na zvýšení digitální gramotnosti Čechů kolem sedmi miliard korun. Je to jeden z devíti kroků Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který ministři na svém jednání dne 26.8.2015 schválili, oznámil tiskový odbor vlády. Cílem materiálu je shrnout hlavní opatření, která napomohou rozvoji tuzemské digitální ekonomiky, a to jak z hlediska národních faktorů, tak i iniciativ na úrovni EU. Stát by se měl zasadit o lepší implementaci výuky práce s výpočetní technikou, internetem a elektronikou na školách a zároveň i podpořit rekvalifikační kurzy ke zvýšení digitální gramotnosti občanů. Celé znění tiskové zprávy najdete zde.
6. října 2015

e-Citizen: nový program pro digitální začleňování

Kancelář ECDL-CZ zpřístupnila vzdělávacím organizacím další ze vzdělávacích programů mezinárodního konceptu ECDL s názvem e-Citizen. Jde o snadno zvládnutelný program určený především osobám, které mají minimální znalosti počítačů a Internetu a omezený přístup k informačním technologiím.

Na rozdíl od programu ECDL Core, ve kterém je vzdělávání systematické a postupné, začíná program e-Citizen hned od počátku s řešením každodenních problémů a běžných životních situací (zprávy a informace, komunikace se státní správou, nakupování na internetu, cestování, vzdělávání, vyhledávání zaměstnání, zdraví, sociální sítě). Program e-Citizen má předepsaný rozsah a způsob vzdělávání a je zakončen jednoduchou mezinárodně uznávanou zkouškou. Sylabus programu e-Citizen je ke stažení v sekci Sylaby a moduly oficiálních stránek konceptu ECDL v ČR.

3. července 2015
Členové pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI se aktivně podíleli na přípravě dokumentu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, který byl dne 1. 7. 2015 schválen Vládou ČR. Bude-li tato strategie naplňována, poskytne v nadcházejících letech dostatek příležitostí pro rozvoj přenositelných i specifických digitálních dovedností, a to jak v oblasti kompetenční, tak v oblastech motivační a strategické dimenze digitální gramotnosti. Plný text strategie v podobě, která byla schválena Vládou ČR, je ke stažení zde.
23. června 2015
Maturita z informatiky podle konceptu ECDL Žáci Gymnázia Postupická v Praze skládali v letošním roce profilovou části maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Maturitní sylabus a praktické testové úlohy připravili odborníci z pracovní skupiny ECDL Česká republika ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická. Tisková zpráva k maturitě z informatiky dle konceptu ECDL je ke stažení zde.
15. května 2015
Kancelář ECDL-CZ pořádá v průběhu měsíců května a června 2015 pro zájemce z řad akreditovaných testovacích středisek a testerů sérii seminářů na téma Nové ECDL - jeho možnosti a využití. Využívaná prezentace ve formátu pdf je ke stažení zde.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek základní informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek čtyřstránkové letáky pro podporu výuky, a to ke všem modulům programu ECDL Core. Letáky stručně naznačují možné obecné postupy v prostředí některých běžných operačních systémů, aplikací a nástrojů, které se vztahují k příslušným tématům ECDL sylabů. Materiály jsou v jednoduché heslovité angličtině, jsou určeny především k rychlé orientaci v tématu a nemohou být úplným návodem pro řešení testovacích úloh.
4. května 2015
ECDL Česká republika se opět připojuje k celoevropské informační kampani e-Skills for Jobs. Kampaň podporuje navázání dialogu mezi zástupci státní a veřejné správy, zaměstnavateli a zástupci Evropské unie a vytváření takových opatření, která povedou ke zvýšení počtu digitálně kvalifikovaných občanů a zaměstnanců. Jednou z prvních aktitivit kampaně e-Skills for Jobs bylo vydání Deklarace z Rigy pro e-skills (Riga Declaration on eSkills for Jobs). V České republice bude kampaň e-Skills for Jobs probíhat zejména online, a to formou webinářů, online MOOC kurzů a jednoduchým IT Fitness testem. Další informace o kampani jsou přidávány na facebook a twitter kampaně. Čestné členství v řídícím výboru kampaně v České republice přijal Ing. Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL pro ČR.

Zkratka a logo ECDL / ICDL jsou chráněné známky ICDL Foundation. © 1999-2019 Ing. Jiří Chábera, ČSKI, CertiCon a.s.