Logo ECDL - European Computer Driving Licence
facebook

Aktuality a zajímavosti

6. února 2018
Školení pro zájemce o akreditaci střediska / testera v programu e-Citizen (program Digitálního začleňování) se uskuteční dne 27.2.2018 v čase 9:00 - 11:00 hodin. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
5. února 2018
Školení pro odbornou veřejnost dne 22.2.2018 v čase 9:30 - 16:00 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: budova The Blox - Evropská 11, Praha 6, 8.patro (CertiCon, a.s.). Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro budoucí manažery, asistenty či správce testovacích středisek či samostatných testovacích místností. Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz). Cena školení dle platného ceníku na intranetu.
23. ledna 2018
Testové úlohy pro modul M3 (Zpracování textu) a nový mezinárodní Sylabus verze 6.0 jsou od 23. ledna 2018 k dispozici pro všechny testovací platformy založené na Microsoft Word (2007, 2010, 2013 a 2016).
18. ledna 2018
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 využívá grantové projekty a rozšiřuje nabídku ECDL zkoušek pro své žáky. V rámci projektu „Technické obory – jistota uplatnění“ se do ECDL testování zapojilo více než 160 žáků vyšších ročníků. Zájem o získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů ale mají také žáci prvních ročníků. Škola je akreditována nejen pro ECDL zkoušky z klasických kancelářských aplikací, ale také pro zkoušky z grafiky, tvorby webových stránek, IT bezpečnosti a nejnověji pro zkoušky ze základů informatického myšlení a programování.
17. ledna 2018
Od 12.ledna 2018 je možné v České republice získat mezinárodní certifikát ECDL pro práci s textem podle nejnovějších mezinárodních standardů (Sylabus 6.0). Právě jsme uvolnili testové úlohy pro Microsoft Word 2010. Testové úlohy pro open source editor LibreOffice Writer se připravují. Bližší informace o obsahu této mezinárodně uznávané zkoušky najdete na oficiální stránkách ECDL-CZ.
Představy a skutečnost
17. ledna 2018
Nadace ECDL Foundation zveřejnila novou souhrnnou studii, která porovnává sebehodnocení lidí s jejich skutečnými digitálními dovednostmi, a to nejen v pěti digitálně pokročilých evropských zemích, ale také v Singapuru a v Indii. Závěry jsou jasné. Lidé mají tendenci výrazně se přeceňovat a ve všech analyzovaných zemích existují významné nedostatky v oblasti digitálních dovedností. Originál souhrnné studie v angličtině si můžete stáhnout, překlad připravujeme.
14. ledna 2018

Podle zprávy Lloyds Bank z roku 2017 má 1,6 milionu podniků ve Velké Británii zaměstnance s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi!
Lloyds Bank vydala čtvrtý ročník britského Business Digital Indexu pro rok 2017, ve kterém uvádí, že 41 % podniků v Británii má většinu zaměstnanců s nízkými nebo žádnými digitálními dovednostmi. Zpráva zdůrazňuje přínos základních digitálních dovedností zaměstnanců pro firmy a organizace, který se projevuje zejména zvýšením jejich obratu a úsporou času. Více informací naleznete na stránkách Lloyds Banking Group.
3. ledna 2018
Co chystáme v roce 2018?
 • dvě nové mezinárodní zkoušky programu ECDL Core: „Digital Marketing“ (Q1/Q2) a „ICT in Education“ (Q3/Q4)
 • testové úlohy podle nejnovějších ECDL Sylabů verze 6.0 (Core) a verze 3.0 (Advanced), a to pro moduly M3, M4, M5 a M6 (Q1) a pro moduly AM3, AM4 a AM6 (Q3)
 • kulatý stůl na téma využívání konceptu ECDL u maturit (únor v Praze)
 • řadu přednášek pro žáky SŠ na téma „Digitální gramotnost a požadavky trhu práce“ (po celý rok přímo ve školách)
 • kulaté stoly pro pedagogy SŠ na téma „Využívání konceptu ECDL při výuce a hodnocení žáků“ (po celý rok přímo ve školách)
 • celou řadu školení v rámci odborné přípravy osob (po celý rok)
 • semináře pro pracovníky krajských poboček Úřadu práce
 • přednášky pro Hospodářské komory, personalisty a vzdělavatele významných zaměstnavatelů a pro zaměstnavatelské svazy
Koncem dubna 2018 budeme v Praze poprvé za 20 let hostit světové ECDL fórum.
18. prosince 2017
Ke dni 18.12.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila praktické testové úlohy pro modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování) pro prostředí C# (Visual Studio 2017). Zájemci o zkoušku z modulu M16 mají nyní široký výběr jak akreditovaných středisek (nově 15 z nich nabízí testování pro prostředí C#), tak testovacích platforem (také pro prostředí Python a VBA).
18. prosince 2017
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín začala využívat mezinárodní koncept ECDL. Na první zkoušky se přihlásilo 73 žáků z prvních ročníků. Certifikace ECDL (doložení úrovně digitálních dovedností) zcela jistě zlepší uplatnitelnost studentů na trhu práce v ČR i v zahraničí.
14. prosince 2017
Školení pro odbornou veřejnost dne 14.12.2017 v čase 9 - 15 hodin: Koncept ECDL, Informační systém Waset a Ekonomika a cenová politika. Místem konání je sídlo kanceláře ECDL-CZ: Evropská 11, Praha 6. Školení pro zájemce o akreditaci lektora nebo testera ECDL a pro akreditované testery ECDL (pro akreditované testery bez poplatku). Rezervujte si včas místo (mailem na administrativa@ecdl.cz).
8. prosince 2017
Obchodní akademie Karlovy Vary slaví 80 let od svého založení. Od roku 2005 proběhlo na půdě školy, která je akreditovaným střediskem ECDL, neuvěřitelných 536 termínů testování, na kterých více než 850 žáků školy skládalo 5 441 ECDL zkoušek, a to s nadprůměrnou úspěšností.
6. prosince 2017
Poprvé za 20 let existence konceptu ECDL / ICDL se setkají zástupci informatických společností ze 140 zemí světa v Praze. Toto mezinárodní fórum se koná každý rok na jaře v některém z evropských hlavních měst a vždy přináší mnoho zajímavého a inspirativního ze světa vzdělávání a digitální gramotnosti.
3. prosince 2017
Vítáme Gymnázium Polička, C.k. učitelský ústav z roku 1900,do rodiny akreditovaných škol mezinárodního konceptu ECDL. Vážíme si pedagogů, kteří jsou ochotni dělat pro své žáky více, než musí.
28. listopadu 2017
SOŠ Nové Město na Moravě, která je akreditovaným testovacím střediskem ECDL uspořádala ve spolupráci s ČSKI další ze série přednášek na téma "Digitální gramotnost a požadavky trhu práce" pro 1. a 2. ročník oborů Logistika v dopravě, Železniční provoz a Ekonomika a podnikání.
21. listopadu 2017
Obchodní akademie Český Těšín nemá vlastní testovací středisko ECDL, a přesto nemalá část jejich absolventů získá v průběhu studia mezinárodně platný ECDL certifikát. Jak je to možné? Kromě kvalitní výuky digitálních technologií každým rokem pořádá osvětové přednášky na téma digitální gramotnost a požadavky trhu práce. A žáci na to slyší.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditované testovací středisko" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie). Podmínkou je platná smlouva o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací místnost" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaná testovací platforma" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska ECDL a všichni samostatní provozovatelé testovací místnosti nezávisle na tom, pro jaký program je jejich testovací místnost akreditována (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie), pouze však ve spojení s výčtem odpovídajících programových a/nebo technických produktů.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný tester" jsou oprávněni používat všichni akreditovaní testeři a testerky ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
20. listopadu 2017
Logo "Endorsed by ECDL Foundation" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou akreditována pro národní program Digitální fotografie. Podmínkou je platný dodatek ke smlouvě o akreditaci pro ECDL testování.
20. listopadu 2017
Logo "Akreditovaný vzdělávací produkt" jsou oprávněna používat jen ta akreditovaná testovací střediska ECDL, která jsou držitelem písemného oprávnění vydaného ECDL-CZ, a to výhradě ve spojení se vzdělávacím materiálem (publikací), který byl předmětem akreditace.
20. listopadu 2017
Logo "ECDL" jsou oprávněna používat všechna akreditovaná testovací střediska a akreditovaní testeři ECDL nezávisle na tom, pro jaký program jsou akreditována nebo akreditováni (ECDL Core, ECDL Advanced nebo Digitální fotografie).
11. listopadu 2017
Umí Češi bezpečně pracovat v on-line prostředí? Více se dozvíte z vystoupení manažera ECDL - CZ Ing. Jiřího Chábery v magazínu Online na ČT24 v části vysílání s názvem Kyberbezpečnost. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize.
31. října 2017
Na konci října 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový Sylabus 3.0 pro tři základní moduly programu ECDL Advanced: AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkami a AM6 - Pokročilé prezentace. S rozvojem online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
25. října 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 24. října 2017 v pořadu České televize Studio ČT24. Rozhovor se týkal kybernetické bezpečnosti. Dle slov Ing. Chábery jen digitálně gramotný jedinec si uvědomí všechna nebezpečí a je schopen čelit možným nástrahám. Celý rozhovor můžete shlédnout na webu české televize (čas 23:45 záznamu).
19. října 2017
Aktuální zpráva z Central European ECDL Conference z Rumunska: Ministerstvo školství Kypru se rozhodlo poskytnout žákům středních škol zdarma možnost certifikovat své digitální dovednosti pomocí konceptu ECDL a motivovat je tak k systematičtějšímu, efektivnějšímu a standardizovanému digitálnímu vzdělávání.
5. října 2017

Kancelář ECDL-CZ opět vyhlašuje národní soutěž digitální gramotnosti o nejaktivnější školu a nejvšestranějšího žáka či žákyni.

Do soutěže se mohou zapojit všechny školy, tedy nejen ty, které jsou akreditovanými testovacími středisky ECDL. Letos budou největší vahou hodnoceny zkoušky z oblasti práce s informacemi (Modul M15), z oblasti bezpečnosti (Modul M12) a z oblasti informatického myšlení a programování (Modul M16). Ceny do soutěže pro školy, učitele i žáky věnují (dle vlastního výběru!) ČSKI a akciová společnost CertiCon. Pravidla soutěže najdete v přiloženém dopise.

4. října 2017
Kůlatý stůl v Olomouci, který se konal 21. září 2017 zahájil Týdny vzdělávání dospělých. Pozornost byla věnována tématu digitální gramotnosti. V rámci příkladů z praxe se hovořilo o standardizaci výuky digitální gramotnosti a využití konceptu ECDL v souvislosti se vzdělávacím rámcem DIGCOM. Znění tiskové zprávy.
27. září 2017
Ke dni 12.9.2017 kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový modul M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování). Zájemci o zkoušku z tohoto modulu si mohou nyní vybrat mezi téměř 40 akreditovanými středisky. Ke dnešnímu dni také více než 70 testerů již získalo akreditaci pro tento mudul. Praktické testové úlohy jsou aktuálně k dispozici pro prostředí Python, úlohy pro C# a VBA budou k dispozici do několika týdnů.
1. září 2017
Manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera vystoupil 4.8. v pořadu Události České televize. Reportáž byla zaměřena na připravenost tuzemských firem na nové technologie. Dle slov Ing. Chábery stále převládá počet firem, které nejsou na nové technologie dostatečně připravené. Celou reportáž můžete shlédnout na webu české televize (čas 41:44 záznamu).
28. července 2017
Sylabus 6.0 v české verzi již k dispozici. Kancelář ECDL-CZ uvolnila české verze revidovaných vzdělávacích obsahů pro čtyři moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. Ke stažení u jednotlivých modulů.
27. července 2017
Digital Education Manifesto - dokument, který vznikl na základě dvoudenního setkání představitelů vzdělávací sféry v lednu 2017 pod záštitou Malty jako předsedající země EU. Jedním z tématů byla budoucnost digitálního vzdělávání. Klíčovou otázkou není "Jak přizpůsobit vzdělávání digitálnímu světu a digitálním technologiím?", ale naopak "Jak využít digitální technologie k zásadním změnám vzdělávacího systému?" Podrobnosti o dokumentu Digital Education Manifesto.
14. července 2017
Nejnovější verze evropského vzdělávacího rámce DigComp 2.1, která byla představena 12.5.2017 v Bruselu, obsahuje rozšíření dovednostních úrovní z původních tří na osm. Report seznamuje s příklady z praxe, vyzývá členské země EU i jednotlivé společnosti k implementaci tohoto vzdělávacího rámce. ECDL Foundation se účastnila oficiálního představení, kde prezentovala dokument ECDL a DIGCOMP.
11. července 2017
Dne 3. července 2017 ECDL Foundation oficiálně představila nový vzdělávací obsah - Sylabus 6.0 pro čtyři základní moduly programu ECDL Core: M3 - Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace. S rozvojem cloudových a online technologií bylo nutné přistoupit k revizi těchto modulů, změny nejsou zásadní, funkcionalita byla zachována. Informační letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o rozsahu příslušných ECDL zkoušek.
3. července 2017
Zástupci ECDL Foundation se zůčastnili konference 2017 World Conference on Computers in Education, která se konala od 3. do 6.7. v Dublinu. Podrobnosti zde.
26. června 2017
Maturanti OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň se zúčastnili semináře „Úřad práce a EURES“ - z cyklu „Škola končí. Život začíná!“ Poradce IPS Úřadu práce v Ústí nad Orlicí a kariérová poradkyně školy zdůraznili požadavky trhu práce na digitálně gramotné uchazeče a v této souvislosti poukázali na vhodnost využití mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL již při studiu na střední škole. Více informací zde.
26. května 2017
Dne 24.5.2017 ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou hlavního města Prahy seminář na téma "Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání".
22. května 2017

U příležitosti 20 let fungování původem evropského projektu ECDL se ve dnech 17. až 19. května 2017 uskutečnilo na Maltě celosvětové fórum ECDL / ICDL.

Za účastí více než stovky delegátů z 50 zemí světa byly prezentovány nové směry a trendy v oblasti digitální gramotnosti a digitálního vzdělávání. Mezinárodní koncept ECDL / ICDL na tento vývoj reaguje a bude reagovat celou řadou zajímavých a praktických novinek, které umožní ještě širší a pružnější vzdělávání a certifikace v oblasti digitálních znalostí a dovedností.

Koncept ECDL již není "Evropský řidičák na počítač", ale "Celosvětový certifikační systém digitální gramotnosti". ECDL / ICDL nově znamená: "European / International Certification of Digital Literacy".

Podrobnosti o dopadu novinek na každodenní využívání konceptu ECDL v podmínkách České republiky připravujeme a budeme vás o nich informovat.

17. května 2017
Dne 11.5.2017 ČSKI uspořádala seminář pro Krajskou pobočku ÚP Středočeského kraje v Příbrami, na kterém Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ vystoupil s prezentací na téma digitální dovednosti klientů a jejich rozpoznávání, pojmy použité ve Strategii digitální gramotnosti a jejich smysl a příklady z praxe, digitální dovednosti a rámec DIGCOMP (výklad rámce a souvisejících digitálních dovedností), digitální dovednosti požadované trhem práce (četnost požadavků, personální politika firem), nové oblasti digitálních dovedností (trendy a nástroje pro jejich měření), změny v akreditaci rekvalifikačních kurzů podle konceptu ECDL (modul práce s informacemi), motivační program e-Citizen (cílové skupiny, pilotní projekty).
10. května 2017
Maturita s využitím konceptu ECDL Studenti Gymnázia Postupická v Praze skládali již třetím rokem profilovou část maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Unikátní sylabus a komplexní testové úlohy připravila ČSKI ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická. Tisková zpráva je ke stažení zde.
3. května 2017
Co jsou digitální dovednosti a jaké potřeby školy řeší v oblasti infrastruktury? Tomuto tématu bylo věnováno setkání platformy pro infrastrukturu a investice v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Manažer ECDL-CZ, ČSKI Ing. Jiří Chábera vystoupil s prezentací na téma Vyvážené vzdělávání a potřeby trhu práce. Více informací naleznete zde.
3. května 2017
Informační seminář ECDL na téma "Nové pojetí a nové možnosti mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu, aneb ECDL v souvislostech" se uskutečnil v dubnu 2017 ve třech termínech. Na semináři 26.4. vystoupili i zástupci ECDL Foundation a ČSKI, kteří představili zcela nový modul "Managing Online Information". Prezentaci Ing. Jiřího Chábery, manažera ECDL-CZ, ČSKI, si můžete stáhnout zde.
1. května 2017

Vzdělávací rámec DIGCOMP a koncept ECDL

Co je to DIGCOMP, k čemu má sloužit a jak souvisí s mezinárodním konceptem ECDL, To vše se dozvíte v dokumentu s názvem ECDL and DIGCOMP, který připravila nadace ECDL Foundation pro zájemce o využívání tohoto vzdělávacího rámce.

 • ECDL Foundation, jako zainteresovaná strana, aktivně spolupracovala ve všech etapách vývoje rámce DIGCOMP.
 • ECDL moduly byly namapovány do obou verzí rámce DIGCOMP 1.0. i 2.0. Autor rámce - JRC prověřil tato mapování a označil je za praktické příklady implementace využití tohoto rámce.
 • ECDL využívá rámec DIGCOMP v praxi. Například ECDL Polsko vystavuje DIGCOMP PROFILE certifikáty. Specifické řešení pro státní správu má také ECDL-CZ.

Související dokumenty, propracovanější mapu rámce DIGCOMP na jednotlivé ECDL Sylaby a další informace naleznete na našich stránkách.

28. dubna 2017
Umí Češi a Češky zálohovat svá data? Přemýšlejí o tom, že by je zálohovat měli? Podle nové studie nadace ECDL Foundation až polovina z nás své fotky, videa i dokumenty ponechává jenom v jediném počítači, mobilu nebo na internetu. Více se dozvíte v magazínu Online na ČT24 v části vysílání s názvem Infografika: Nezálohujeme ze dne 22.4.2017. Ke shlédnutí zde (čas 8:28 záznamu).
5. dubna 2017
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Nyní jsou k dispozici letáky i pro nové atraktivní moduly Základy informatického myšlení a programování (Computing), Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education ) a Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek.
15. března 2017
V neděli 12.3. vystoupil manažer ECDL - CZ Ing. Jiří Chábera v pořadu Studio 24 na ČT24. Tématem rozhovoru bylo zálohování dat. Mimo jiné uvedl, že podle výsledků mezinárodních zkoušek ECDL téměř 24% Čechů nedokáže svá data účinně zálohovat. To možná vypadá jako poměrně dobré číslo. Je třeba si ale uvědomit, že zkoušky ECDL absolvují převážně ti, kteří digitální technologie aktivně používají a zkoušky ECDL dělají dobrovolně. Digitální znalosti a dovednosti jsou v dnešní době potřebné nejen pro trh práce, ale i pro běžný občanský život. Celý rozhovor (čas 2:05:50 záznamu) můžete shlédnout zde.
23. února 2017
Věkové rozpětí akreditovaných testerů ECDL je poměrně široké. Nejmladšímu akreditovanému testerovi je pouhých 19 let (rok narození 1997) a navíc je akreditován pro program ECDL Core i ECDL Advanced. Naopak nejstarším akreditovaným testerem je žena ve věku 74 let (rok narození 1942). Testerů ve věku od 60 do 70 let je celkem 27, testeři s věkovou hranicí nad 70 let jsou celkem tři. Vážíme si práce všech testerů, ale zmíněným patří náš obdiv.
13. února 2017
ECDL Foundation začátkem února 2017 představila nový ECDL modul M16 s názvem Základy informatického myšlení a programování (Computing). Modul odráží nové trendy spojené s informatickým myšlením, algoritmickou logikou, kódováním, analýzou problémů, testováním systémů a programováním. V České republice bude modul uvolněn v polovině roku 2017.
6. února 2017
Koncem října 2016 ECDL Foundation představila v Miláně nový ECDL modul s názvem Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing). Modul je zaměřen na práci s digitálními marketingovými a reklamními nástroji, online prezentace, efektivní vyžívání sociálních médií pro propagaci a sledování úspěšnosti a dopadu marketingových aktivit.
25. ledna 2017
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a škol z Plzeňského kraje. Většina účastníků shledala koncept ECDL jako přínosný.
10. ledna 2017
New Skills Agenda for Europe Tento dokument je nejdůležitějším na seznamů iniciativ Evropské komise (EK) pro rok 2016. Cílem je zvýšit dovednosti občanů tak, aby došlo k využití lidského kapitálu a tím ke zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a prosperity v Evropě. Komise navrhuje 10 opatření, která by měla být provedena během příštích dvou let. Poprvé v historii EK staví digitální dovednosti na stejnou úroveň jako čtení, psaní a počítání. Toto prohlášení signalizuje významný krok směřující ke zvýšení úrovně digitálních kompetencí všech obyvatelů Evropy. Podrobné informace v angličtině najdete na webových stránkách Evropské komise, v češtině na stránkách NÚV.
3. ledna 2017
Maďarští učitelé zvyšují své digitální dovednosti pomocí specifického modulu ECDL Maďarsko bylo jednou z prvních zemí, které začalo užívat nový ECDL modul - ICT ve vzdělávání. V říjnu 2016 v Budapešti a v dalších třech městech proběhl úspěšně pilotní projekt. Učitelé, kteří se projektu zúčastnili, doporučují využití tohoto modulu všem svým kolegům. zde.
21. prosince 2016
e-Skills Manifesto Evropská komise publikovala nejnovější vydání e-skills Manifesto 2016. Jde o důležitý dokument podporující tvorbu strategií rozvoje všech dovedností v Evropě s ohledem na novou průmyslovou revoluci. Pozornost je mimo jiné věnována digitálním dovednostem v souvislosti se vzděláváním. Téměř polovina (45%) Evropanů nemá dostatečné základní digitální znalosti. Studie, která probíhala v Rakousku pod záštitou ECDL Foundation, zjistila, že 94% Rakušanů hodnotí své obecné počítačové znalosti jako průměrné až velmi dobré. Praktické testy prokázaly, že jen 39% respondentů dosáhlo dané úrovně. Podobné studie proběhly také v Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku a dospěly k obdobným výsledkům. Je tedy nutné objektivně ověřovat digitální znalosti. Rozvoj digitálních technologií klade velký důraz na rozvoj vzdělávání. Vybavení škol a tříd nejnovějšími technologiemi musí jít ruku v ruce se vzděláváním učitelů v oblasti ICT tak, aby byli schopni aplikovat digitální technologie ve všech oblastech vzdělávání. Podrobnosti najdete zde.
15. prosince 2016
ECDL patří mezi celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) Snahou Evropské komise je, aby celosvětově rozšířené certifikace (ISQ) byly namapovány přímo do Evropských kvalifikačních rámců (EQF). Tímto by se předešlo nesrovnalostem, kdy stejná certifikace je v jednotlivých zemí namapována do jiné úrovně EQF. ECDL certifikace je namapována do největšího počtu NQF (jen na úrovni Evropy jde o tyto země: Malta, Irsko, Anglie, Wales, Severní Irsko a Skotsko). Tuto skutečnost dokládá např. studie „Study on International Sectoral Qualifications Frameworks and Systems“. Detaily studie najdete zde.
21. listopadu 2016
Národní rada Unie školských asociací ČR - CZESHA na svém zasedání ve dnech 2. - 3.11.2016 přijala usnesení, ve kterém mimo jiné doporučuje využití standardu ECDL při revizích a úpravách RVP (Rámcový vzdělávací program) v oblasti IT. Celé znění dokumentu najdete zde.
14. listopadu 2016

Zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc (OHK) reprezentující celou řadu zaměstnavatelů Olomouckého kraje a České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) podepsali memorandum o spolupráci v oblasti zvyšování úrovně digitálních znalostí a dovedností zaměstnanců, zejména vedoucích pracovníků v oblasti vnitrofiremního vzdělávání a v personalistice.

Obsah memoranda je plně v souladu s Vládou ČR schváleným dokumentem Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020.

Plný text dokumentu najdete zde.

Informace o podepsání memoranda najdete také na stránkách OHK Olomouc.

31. října 2016
Zaměstnanci Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise (DG RTD) získali ECDL certifikáty. Ty potvrzují, že jejich digitální dovednosti jsou na úrovni vyhovující požadavkům zaměstnavatele a že současně odpovídají mezinárodním standardům. ECDL Foundation a DG RTD spolupracují na projektu, jehož cílem je vyškolit podle mezinárodních standardů přes 200 zaměstnanců Evropské komise. Program ECDL garantuje kvalitní vzdělání v oblasti digitální gramotnosti a digitální kvalifikace a je vzdělávacím nástrojem uznávaným na celém světě. Plné znění tiskové zprávy najdete zde.
19. září 2016
ČSKI uspořádala ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc seminář na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterého se zúčastnili zástupci firem a studenti Obchodní akademie Olomouc. Podrobnosti si můžete přečíst zde.
8. září 2016

Nové moduly pro program ECDL Core

Stávající nabídka modulů programu ECDL Core bude v průběhu druhé poloviny roku 2016 a první poloviny roku 2017 doplněna o zcela nové atraktivní moduly - M15 … Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Managing Online Information), M16 … Základy informatického myšlení a programování (Computing), Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education), a Využívání digitálních technologií v marketingu (Digital Marketing).

Bližší informace o zaměření modulů na stránce s ECDL Sylaby.

6. května 2016

Výsledky motivační soutěže na podporu digitální gramotnosti žáků

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠE Praha 10, V Úžlabině a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí, rozhodně velmi vážíme.

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností.

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme.

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její pedagogy a cenu pro vítěznou žákyni společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL pro ČR, a společnost CertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitální gramotnosti obyvatel ČR.

2. května 2016
Nadnárodní nadace ECDL Foundation vydala poziční dokument hodnotící výsledky průzkumů digitální gramotnosti v Rakousku, Dánsku, Finsku, Německu a Švýcarsku. Závěry všech pěti studií se shodují, že lidé výrazně přeceňují své digitální dovednosti a stále mají nedostatečné schopnosti a dovednosti v oblastech, které jsou klíčové pro jejich efektivitu a produktivitu práce zejména na pracovišti. Originál ke stažení zde. Příloha ke stažení zde. Volný překlad ke stažení zde.
25. dubna 2016
V polovině dubna se konala valná hromada Okresní hospodářské komory v Olomouci, kde mimo jiné vystoupil Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, s krátkým příspěvkem na téma „Digitální dovednosti a potřeby trhu práce". Přítomní zástupci zaměstnavatelů byli seznámeni se záměrem OHK Olomouc uspořádat na toto téma pro personalisty v regionu specializovaný seminář. Více se dočtete zde.
25. dubna 2016
Na základě jednání s představiteli Jihočeské hospodářské komory se 21. dubna 2016 uskutečnilo setkání s personalisty a zaměstnavateli z Jihočeského kraje. Ing. Jiří Chábera, zástupce České společnosti pro kybernetiku a informatiku, vystoupil s prezentací na téma „Požadavky trhu práce na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání“, kterou doplnil informacemi o základních principech mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL. Účastníci přednášky byli také seznámeni s požadavky zaměstnavatelů v Evropě na digitální dovednosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a s významem digitální gramotnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele.
22. března 2016
Přeceňování vlastních počítačových dovedností představuje v některých evropských zemích nemalý problém. Na jaře roku 2015 proběhl ve Švýcarsku výzkum, který potvrdil, že běžní občané nemají dostatečné počítačové dovednosti a že si tento problém málokdo z nich uvědomuje. Účastníci výzkumu prošli praktickými zkouškami konanými podle mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL / ICDL. V nejjednodušších oblastech (modulech) dosáhli průměrné úspěšnosti pouze 46 %, což je výsledek, který je výrazně pod úrovní potřebnou k úspěšnému absolvování těchto zkoušek, a tedy k prokázání dostatečných digitálních kompetencí. Před těmito praktickými zkouškami byli účastníci výzkumu požádáni, aby vyplněním dotazníku na internetu sami zhodnotili úroveň svých digitálních dovedností, a to pomocí stupnice od 1 do 10. Téměř 78% účastníků ale svoje schopnosti přecenilo. Dřívější výzkumy v Rakousku, Německu, Skandinávii, Velké Británii a dalších zemích, prováděné v nejrůznějším prostředí, vedly ke shodnému závěru. Je ale pozoruhodné, že lidé s certifikátem ECDL zhodnotili své dovednosti daleko lépe než ti ostatní. Více se dočtete zde.
16. března 2016
Jednota školských informatiků a Česká společnost pro kybernetiku a informatiku podepsaly společné prohlášení týkající se problematiky informatického myšlení a digitální gramotnosti. Zástupci obou organizací se kromě jiného shodli na tom, že základní cíle obou organizací jsou společné, tj. že budou ve svých aktivitách nadále maximálně podporovat využívání digitálních technologií napříč formálním i neformálním vzděláváním a prosazovat vyvážený a celostní přístup k tématům informatického myšlení a digitální gramotnosti. Plný text dokumentu najdete zde.
2. února 2016
DigitalEurope, skupina významných zaměstnavatelů, která zastupuje IT odvětví v Evropě, žádá ve své zprávě Evropskou komisi, aby se přednostně zaměřila na digitální dovednosti, a zárověň také jmenuje 7 klíčových opatření (například podpora školicích programů zaměřených na digitální dovednosti, zajištění dostupnosti finacování z EU, apod.), které by Evropská komise měla zohlednit při vytváření dokumentu - Iniciativa digitálních dovedností. Cílem této aktivity DigitalEurope je podpořit neustálý rozvoj digitálních dovedností na národních úrovních napříč Evropou. Více informací najdete zde.
25. ledna 2016
ČSKI pořádá pro pracovníky krajských poboček ÚP ČR a pro pracovníky regionální pracovišť ÚP sérii seminářů (kulatých stolů) zaměřených na rekvalifikace, poradenskou a projektovou činnost ÚP v oblasti digitální gramotnosti, digitálních dovedností pro trh práce, počítačových kurzů podle konceptu ECDL a kurzů pro digitální začleňování. Semináře k dnešnímu dni úspěšně proběhly v Jihomoravském, Ústeckém, Zlínském, Plzeňském, Olomouckém, Karlovarském, Středočeském, Moravskoslezském, Jihočeském, Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Semináře pro Prahu a GŘ ÚP se připravují. Jedna z prezentací, použitá pro ÚP Pardubice, je k dispozici ke stažení zde.
18. ledna 2016
Kancelář ECDL-CZ uvolnila zadání ECDL zkoušek z modulů M3, M4, M5, M6 a M7 programu ECDL Core, a to pro programové prostředí Microsoft Office 2016. ECDL Foundation připravuje globální aktualizaci Sylabů pro tyto moduly a lze odhadovat, že v polovině roku 2016 budou k dispozici nové verze těchto sylabů a následně nové zkušební úlohy pro tyto moduly. O vývoji situace vás budeme informovat.
15. prosince 2015
Zpráva Evropského parlamentu z listopadu 2015 uvádí, že jeden ze dvou zaměstnanců v EU má nedostatečné ICT dovednosti. Zároveň analyzuje vliv, jaký má digitalizace na pracovní trh a jak se v Evropě mění pracovní podmínky a požadavky na ICT dovednosti zaměstnanců. Závěr zprávy je jasný - je zapotřebí, aby si zaměstnanci neustále rozšiřovali svoje dovednosti a vzdělávali se, aby si i v budoucnu uchovali schopnost být zaměstnatelnými. Vzhledem k tomu, že formální vzdělávání se týká jen mladých lidí, je nutné zaměřit se na vzdělávání v oblasti ICT dovedností i na pracovišti. Více se dočtete zde.
18. listopadu 2015
ECDL certifikát: plus na vysoké i v práci. Již dvanáct let získávají studenti SPŠ a VOŠ v Chomutově ECDL certifikáty jako doklad své digitální gramotnosti. V rámci výuky mají možnost se připravit na složení zkoušek ze sedmi modulů a své nabyté dovednosti a vědomosti prověřit standardizovanými a objektivními mezinárodními testy. Více se dočtete zde.
20. října 2015
Informatika a Digitální gramotnost - Výzva k jednotnému přístupu ... to je název otevřeného dokumentu nadace ECDL Foudation určeného široké odborné veřejnosti, vedení škol, pedagogům, tvůrcům vzdělávacího obsahu i úředníkům zainteresovaných státních úřadů. Originál dokumentu, který byl předložen a projednán na setkání zainteresovaných odborníků v Evropském parlamentu 14. října 2015, je ke stažení zde a jeho volný překlad je ke stažení zde. Originální tisková zpráva ECDL Foundation je ke stažení zde, volný překlad této zprávy vydaný v souvislosti s touto akcí v ČR, je ke stažení zde. Více informací na stránkách ECDL Foundation.
12. října 2015
Vláda dá do roku 2020 sedm miliard na digitální gramotnost Čechů. Vláda chce do roku 2020 vynaložit s přispěním fondů EU na zvýšení digitální gramotnosti Čechů kolem sedmi miliard korun. Je to jeden z devíti kroků Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který ministři na svém jednání dne 26.8.2015 schválili, oznámil tiskový odbor vlády. Cílem materiálu je shrnout hlavní opatření, která napomohou rozvoji tuzemské digitální ekonomiky, a to jak z hlediska národních faktorů, tak i iniciativ na úrovni EU. Stát by se měl zasadit o lepší implementaci výuky práce s výpočetní technikou, internetem a elektronikou na školách a zároveň i podpořit rekvalifikační kurzy ke zvýšení digitální gramotnosti občanů. Celé znění tiskové zprávy najdete zde.
6. října 2015

e-Citizen: nový program pro digitální začleňování

Kancelář ECDL-CZ zpřístupnila vzdělávacím organizacím další ze vzdělávacích programů mezinárodního konceptu ECDL s názvem e-Citizen. Jde o snadno zvládnutelný program určený především osobám, které mají minimální znalosti počítačů a Internetu a omezený přístup k informačním technologiím.

Na rozdíl od programu ECDL Core, ve kterém je vzdělávání systematické a postupné, začíná program e-Citizen hned od počátku s řešením každodenních problémů a běžných životních situací (zprávy a informace, komunikace se státní správou, nakupování na internetu, cestování, vzdělávání, vyhledávání zaměstnání, zdraví, sociální sítě). Program e-Citizen má předepsaný rozsah a způsob vzdělávání a je zakončen jednoduchou mezinárodně uznávanou zkouškou. Sylabus programu e-Citizen je ke stažení v sekci Sylaby a moduly oficiálních stránek konceptu ECDL v ČR.

3. července 2015
Členové pracovní skupiny ECDL-CZ při ČSKI se aktivně podíleli na přípravě dokumentu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, který byl dne 1. 7. 2015 schválen Vládou ČR. Bude-li tato strategie naplňována, poskytne v nadcházejících letech dostatek příležitostí pro rozvoj přenositelných i specifických digitálních dovedností, a to jak v oblasti kompetenční, tak v oblastech motivační a strategické dimenze digitální gramotnosti. Plný text strategie v podobě, která byla schválena Vládou ČR, je ke stažení zde.
23. června 2015
Maturita z informatiky podle konceptu ECDL Žáci Gymnázia Postupická v Praze skládali v letošním roce profilovou části maturitní zkoušky z informatiky, která vycházela z mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL. Maturitní sylabus a praktické testové úlohy připravili odborníci z pracovní skupiny ECDL Česká republika ve spolupráci s pedagogy Gymnázia Postupická. Tisková zpráva k maturitě z informatiky dle konceptu ECDL je ke stažení zde.
15. května 2015
Kancelář ECDL-CZ pořádá v průběhu měsíců května a června 2015 pro zájemce z řad akreditovaných testovacích středisek a testerů sérii seminářů na téma Nové ECDL - jeho možnosti a využití. Využívaná prezentace ve formátu pdf je ke stažení zde.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek základní informační letáky programů ECDL Core, ECDL Advanced, EqualSkills a e-Citizen. Letáky jsou jednoduše, systematicky a přehledně zpracovány a ačkoliv jsou v angličtině, poskytnou zájemcům informace o smyslu a zaměření příslušných ECDL zkoušek.
14. května 2015
Kancelář ECDL-CZ nabízí testovacím střediskům, testerům i zájemcům o složení ECDL zkoušek čtyřstránkové letáky pro podporu výuky, a to ke všem modulům programu ECDL Core. Letáky stručně naznačují možné obecné postupy v prostředí některých běžných operačních systémů, aplikací a nástrojů, které se vztahují k příslušným tématům ECDL sylabů. Materiály jsou v jednoduché heslovité angličtině, jsou určeny především k rychlé orientaci v tématu a nemohou být úplným návodem pro řešení testovacích úloh.
4. května 2015
ECDL Česká republika se opět připojuje k celoevropské informační kampani e-Skills for Jobs. Kampaň podporuje navázání dialogu mezi zástupci státní a veřejné správy, zaměstnavateli a zástupci Evropské unie a vytváření takových opatření, která povedou ke zvýšení počtu digitálně kvalifikovaných občanů a zaměstnanců. Jednou z prvních aktitivit kampaně e-Skills for Jobs bylo vydání Deklarace z Rigy pro e-skills (Riga Declaration on eSkills for Jobs). V České republice bude kampaň e-Skills for Jobs probíhat zejména online, a to formou webinářů, online MOOC kurzů a jednoduchým IT Fitness testem. Další informace o kampani jsou přidávány na facebook a twitter kampaně. Čestné členství v řídícím výboru kampaně v České republice přijal Ing. Jiří Chábera, manažer mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL pro ČR.
Výsledky sebehodnocení vs. reálné znalosti a dovednosti (oblast zpracování dat a informací, bez internetu)
3. března 2015
Téměř 80 procent uživatelů digitálních technologií si myslí, že jejich dovednosti v oblasti práce s počítačem, zejména zpracování dat a informací (offline), jsou na dobré nebo velmi dobré úrovni. Výsledky reálných praktických testů stejných osob ale ukazují, že tuto úroveň nemá ani deset procent z nich. Dle výsledků studie Rakouské informatické společnosti (OCG – Österreichische Computer Gesellschaft) uživatelé digitálních technologií významně přeceňují své znalosti a dovednosti. Výzkumu složeného ze dvou částí se zúčastnilo cca 1250 účastníků ve věku od 15 do 60 let. V první, dotazníkové části uchazeči sami ohodnotili své znalosti a dovednosti. Ve druhé části účastníci plnili jednoduché praktické úlohy v reálném prostředí. Ověřovány byly dovednosti potřebné pro každodenní efektivní využívání počítače, a to na základní úrovni zejména práce s textem, tabulkovým procesorem, elektronickou poštou a internetem.

Tisková zpráva ke stažení.

Odkaz na studii OCG.
22. září 2014
Dne 22.9.2014 podepsala generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a prezidentka ČSKI, profesorka Olga Štěpánková Memorandum o spolupráci mezi Úřadem práce ČR (ÚP ČR) a Českou společností pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). V rámci rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích projektů, mohou nezaměstnaní, sociálně vyčlenění nebo osoby se zdravotním postižením získat některý z mezinárodně uznávaných certifikátů prokazujících úroveň jejich praktických dovedností v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií. Celá tisková zpráva GŘ ÚP je ke stažení zde.
9. července 2014
ECDL ČR ve spolupráci se společností CertiCon, a.s. a Českou společností pro kybernetiku a informatiku získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávacího programu zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a to pro program Využití mezinárodního konceptu ECDL ve výuce ICT. Součástí programu je získání akreditace testera ECDL.
Obsah vzdělávacího programu, který mimo jiné obsahuje školení o konceptu ECDL, srovnávací zkoušky či akreditační návštěvu ve škole najdete zde.
Rozhodnutí MŠMT o akreditaci programu je k dispozici zde.
4. července 2014
ECDL Foundation schválila a oficiálně představila nový národní certifikační program Digitální fotografie, který byl vytvořen ČSKI ve spolupráci se společností CertiCon, a.s. a ZONER Software, a.s. Program Digitální fotografie (ECDL Endorsed) pokrývá uživatelské počítačové znalosti a dovednosti, se kterými se lze setkat v oblasti digitální fotografie. Zahrnuje jak běžné úpravy a vylepšování digitálních fotografií, tak správu, archivaci, sdílení a prezentaci digitálních fotografií.
Více o novém programu najdete na stránkách ECDL Foundation zde nebo na webu ECDL Česká republika zde.
6. června 2014

Kancelář ECDL-CZ uvolnila zcela nový národní program Digitální fotografie. Sylaby pro všechny tři moduly, ze kterých je program složen, vznikaly ve spolupráci ze společností ZONER software, a. s.

Testovací střediska a/nebo testeři si mohou snadno rozšířit akreditaci o tuto velmi atraktivní oblast využití ICT a nabízet veřejnosti, žákům a studentům, zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání nejen další druh ECDL zkoušek, ale i související přípravné kurzy."

Víte, že téměř 130 tisíc pracovních míst v ČR vyžaduje dovednosti v oblasti digitální fotografie?

14. dubna 2014

Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR uspořádal dne 14. dubna 2014 seminář na téma Jednotné zkoušky ECDL. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České školní inspekce, Národního ústavu pro vzdělávání, ředitelé vybraných škol a další odborníci z oblasti školství. Seminář zahájil předseda výboru senátor Jaromír Jermář, Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ, seminář moderoval. Byl zde představen Koncept ECDL v mezinárodním měřítku, jeho využití v českém školství, zkušenosti s jeho využíváním při výuce ICT dovedností, uplatnění absolventů na trhu práce, využití při maturitních zkouškách i v rámci zvyšování kompetencí pedagogického sboru. Program semináře je ke stažení "zde".

O konceptu ECDL v mezinárodních souvislostech pohovořila prof. RNDr. Olga ŠTĚPÁNKOVÁ, CSc., její prezentaci lze stáhnout "zde". Jakým způsobem se již ECDL v českém školství využívá přiblížil Ing. Jiří Chábera, prezentace je k dispozici "zde". Jak jsou v oblasti ICT připraveni na studium na VŠ absolventi SŠ prezentoval Mgr. Ing. Vladimír OČENÁŠEK, jeho prezentace je ke stažení "zde". Jaké jsou ICT znalosti a dovednosti českých žáků a učitelů podle výsledků ECDL zkoušek prezentoval Ing. Jiří Chábera, jeho prezentace je k dispozici "zde". Fotografie ze semináře najdete na webových stránkách Senátu PČR.

7. března 2014
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování zcela nový mezinárodní modul M14 – Online Collaboration (Spolupráce a sdílení informací na internetu), který se řadí mezi tzv. „Standardní moduly“ programu ECDL Core. Tento modul reaguje na vývoj mobilních technologií, cloudových a dalších internetových služeb a jejich užití jak v běžném životě, tak v profesní praxi. Mezinárodně platnou zkoušku z tohoto modulu je možné realizovat na testovací platformě libovolných Windows s webovým prohlížečem / Google Disc / Google Calendar. Při zkoušce je také využíváno webové prostředí simulující sociální médium, webovou konferenci, výukové prostředí a chytrý telefon. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování v tomto prostředí, si mohou přístup k databázi testů pro tuto platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
18. února 2014
Koncem roku 2013 proběhlo ve Střední škole automobilní a informatiky v Praze 10 testování vybraného vzorku žáků s cílem objektivně zjistit, zda úroveň jejich znalostí a dovedností v oblasti využívání ICT, kterou získali žáci v průběhu svého studia, odpovídá mezinárodním standardům. Výsledky testování ukázaly, že 70% testovaných studentů dosáhlo svými znalostmi a dovednostmi úrovně tzv. digitální kvalifikace, což je mezinárodní standard pro absolventy SŠ. Jako zpětnou vazbu z testování získala škola pro každý testovaný modul také seznam znalostí a dovedností, které žákům dělaly největší potíže. Podle dat z národního informačního systému pro ECDL testování WASET, dosahuje na běžných školách úrovně digitální kvalifikace pouze 30% žáků, na nejlepších školách je to mezi 85 až 90%. SŠAI Weilova proto může být s výkonem svých žáků opravdu spokojena. Celou tiskovou zprávu ke stažení najdete zde.
6. února 2014
MŠMT se v rámci své působnosti rozhodlo od 1. února 2014 akreditovat „počítačové“ kurzy pro oblast rekvalifikací podle nových pravidel. Nově budou akreditovány kurzy ve dvou úrovních obtížnosti, a sice podle programů ECDL Core a ECDL Advanced. Příslušný dokument je zveřejněn na stránkách MŠMT.
V rámci programu ECDL Core, který je zaměřen na nejširší veřejnost, budou nově akreditovány kurzy, které pokrývají vedle „klasických“ oblastí (modulů) také následující oblasti využití ICT:
 • Úpravy digitálních obrázků (M9)
 • Tvorba webových stránek (M10)
 • Bezpečné používání informačních technologií (M12)
 • Plánování projektů (M13)
 • Spolupráce a výměna informací na internetu (M14)
V rámci programu ECDL Advanced, který je zaměřen na kvalifikovanější veřejnost, budou nově akreditovány čtyři pokročilé moduly, a sice:
 • Pokročilé zpracování textu (AM3)
 • Pokročilá práce s tabulkami (AM4)
 • Pokročilé použití databází (AM5)
 • Pokročilé prezentace (AM6)
Úřady práce tak dostanou možnost velmi pružně reagovat na reálné požadavky trhu práce a potřeby nezaměstnaných a požadovat rekvalifikace v moderních a dobře uplatnitelných oblastech „počítačové gramotnosti“ a stejně tak v oblastech, které svou vyšší obtížností zakládají dobré předpoklady pro nalezení odpovídajícího uplatnění na trhu práce.
Informace o novinkách v oblasti ECDL můžete stáhnout zde.
4. února 2014
Iniciativa Digitální agenda 2020 je jednou z hlavních strategií EU 2020 a mimo jiné z ní vycházejí také doporučení pro priority programových období Evropského sociálního fondu. Skládá se ze 6 hlavních pilířů, mezi něž patří také Posílení digitální gramotnosti, elektronických dovedností a začlenění do informační společnosti.
Jedním z teoretických východisek tohoto pilíře je také studie Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks z roku 2012, která nabízí přehled vlastností dostupných systémů ICT vzdělávání. V tomto přehledu nechybí ani koncept ECDL, mezi jehož kvalitami je zmiňována nezávislost na programovém vybavení, celosvětová rozšířenost a aktualizace a vývoj konceptu neziskovou organizací.
Celou analýzu můžete stáhnout zde.
28. ledna 2014
O využití konceptu ECDL v rámci ověřování výsledků vzdělávání zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zmiňuje PhDr. Radek Haubert ve svém příspěvku Hospodárná podpora moderního úřadu. Příspěvek byl publikován ve sborníku 20 let nezávislé kontroly v České republice a současně prezentován v roce 2013 v prostorách Senátu Parlamentu ČR na odborném semináři na téma Vývoj od systému státní kontroly k modernímu kontrolnímu úřadu, respektive Činnost a směřování nejvyšších kontrolních institucí v příštích letech.
Ve svém příspěvku doktor Haubert uvedl:" NKÚ se snaží o co největší využití informačních technologií. Chceme tak usnadnit a podporovat práci zaměstnanců, a to i mimo sídlo úřadu. A nejen v době jejich působení u kontrolované osoby, ale i v případech, kdy je možné pracovat z domova – například v případě dopravní kalamity, nemoci dítěte nebo třeba při povodních.
K efektivnímu využívání těchto technologií pak je nezbytná jejich praktická a teoretická znalost včetně následného ověření. Pro testování znalostí zaměstnanců v oblasti IT jsme zvolili evropský koncept ECDL. Nebudu předstírat, že testování bylo přijato zaměstnanci vřele a s nadšením, a i proto jsem rád, že celková úspěšnost zaměstnanců při testování je velmi vysoká. Neúspěšné pokusy se pohybují na hranici 4 %."
14. ledna 2014
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní testování databázi testů upravenou pro programové prostředí kancelářského balíku LibreOffice 4.x, a to pro moduly M3, M4 a M6 programu ECDL Core. Testovací střediska, která mají zájem o ECDL testování v tomto prostředí, si mohou přístup k databázi testů pro tuto platformu objednat u pracovníků kanceláře ECDL-CZ telefonicky nebo elektronickou poštou.
19. listopadu 2013
Dne 29.10.2013 byla v rámci 15. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR projednávána problematika jednotných zkoušek ECDL. Příspěvek k tématu přednesla prezidentka České společnosti pro kybernetiku a informatiku a ECDL ČR, Prof. Olga Štěpánková a manažer ECDL ČR, Ing. Jiří Chábera. Cílem jednání bylo informovat členy Výboru o aktuálním stavu a budoucím vývoji mezinárodního konceptu ECDL, o současné situaci v oblasti počítačových znalostí a dovedností absolventů všech stupňů škol a o možnostech integrace konceptu ECDL do základního a středního školství v podobě systematického vzdělávání podle mezinárodních ECDL Sylabů a jednotných zkoušek. Usnesení z jednání najdete zde, dokument ke stažení ke k dispozici zde.
19. listopadu 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní použití sadu testovacích úloh pro modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials) připravených podle nového Sylabu 1.0 „New". V této chvíli jsou k dispozici pouze pro testovací platformu založenou na Outlook 2010 + Internet Explorer, a to pod Windows XP, Vista, 7 a Windows 8, … klony pro další platformy budou následovat během několika týdnů.
1. listopadu 2013

Kancelář ECDL-CZ nabízí všem zájemcům o propagaci konceptu ECDL, počítačových znalostí a dovedností a vzdělávání této oblasti zdarma ke stažení kompletní sadu propagačních letáčků v provedení pro běžnou prezentaci i v podobě tiskových podkladů pro profesionální tisk.

Celkem 16 různých letáků v různých kombinacích oslovuje všechny běžné cílové skupiny (žáky a pedagogy základních, středních i vysokých škol, úřady práce, nezaměstnané a sociálně vyčleněné, zaměstnance a jejich zaměstnavatele).

Akreditovaná testovací střediska, která si nepřevzala základní balík těchto propagačních materiálů v průběhu národního semináře, tak mohou učinit dodatečně, po dohodě, v kanceláři ECDL, případně si tamtéž vyžádat zaslání vybraných materiálů proti úhradě nákladů spojených s přepravou. Zásoby tištěných propagačních letáčků jsou omezené.

Propagační letáčky by měly být používány účelně a osobně předávány žákům, studentům, rodičům, pedagogům, vedení škol, zaměstnancům, zaměstnavatelům, zástupcům úřadů práce, veřejných institucí a podobně, vždy však v souladu s etickými pravidly. Vkládání letáčků do domovních schránek nebo pohození ve veřejných prostorách není ani etické, ani ekonomické.

25. října 2013
Kancelář ECDL-CZ uvolnila pro rutinní použití sadu testovacích úloh pro modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials) připravených podle nového Sylabu 1.0 „New". V této chvíli jsou k dispozici pouze pro testovací platformu založenou na Windows 7 + Windows Explorer, … klony pro další platformy budou následovat během několika týdnů.
19. září 2013

18. září 2013 proběhl na půdě FEL ČVUT v Praze Národní informační seminář ECDL 2013. Téměř 200 zúčastněných si přišlo poslechnout přímo od zdroje, co znamená koncept "New ECDL" a jaké nové možnosti poskytuje vzdělávacím organizacím, školám, veřejné správě, personalistům, zaměstnavatelům, žákům, studentům, nezaměstnaným či sociálně vyčleněným osobám.

Prezentace Jiřího Chábery (ECDL-CZ) Národní informační seminář 2013 a Jakuba Christopha (ECDL Foundation Irsko) ECDL Foundation Prague presentation jsou všem zájemcům o počítačové vzdělávání a koncept ECDL k dispozici ke stažení ve formátu pptx, ppt nebo pdf (bez animací). Případné dotazy směřujte na kancelář ECDL-CZ.

Zkratka a logo ECDL jsou chráněné známky ECDL Foundation © 1999-2018 ČSKI. Všechna práva vyhrazena